Flats De Populier

Inhoud

Inclusio verhuurt enkele flats boven De Populier - Resto en Huis voor de Buurt. Je woont er volledig zelfstandig en er is geen noodoproepsysteem.

Voorwaarden

  • Op het moment van de aanvraag én de toewijzing van een flat woon je in Mortsel
  • Je bent minstens 55 jaar

De toewijzing van een flat gebeurt op basis van een bevraging op drie terreinen: zelfredzaamheid, sociale situatie en woonsituatie.  De kandidaat met de hoogste score krijgt een flat toegewezen.  De scoring vindt plaats op het moment dat er een flat beschikbaar is.

Procedure

Je doet een aanvraag via onthaal Welzijn.

De toewijzing van een flat gebeurt op basis van een bevraging op drie terreinen:

  • zelfredzaamheid;
  • sociale situatie;
  • woonsituatie.

De kandidaat met de hoogste score krijgt een flat toegewezen. De scoring vindt plaats op het moment dat er een flat beschikbaar is.

Regelgeving

De toekenning van de flats is de exclusieve bevoegdheid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Meer info

Inclusio is de nieuwe eigenaar van de flats.

Contactgegevens

Inclusio
Herrmann-Debrouxlaan 40 - 1160 Oudergem
tel. 02 227 58 92
e-mail info@inclusio.be