Aangifte van een adreswijziging

Doe een aangifte

Inhoud

Wanneer je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van je nieuwe stad of gemeente. Maar ook als je binnen dezelfde gemeente verhuist moet je dit aangeven. Ben je een nieuwe inwoner? Dan krijg je bij je inschrijving meteen een onthaalbrochure cadeau!

Opgelet: vermijd parkeerretributies en vraag tijdig je bewonerskaart aan in de Parkeerwinkel.

Voorwaarden

Je kan je verhuis pas aangeven als je ook effectief verhuisd bent.

Procedure

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven heb je een geldig identiteitsbewijs nodig met je rijksregisternummer.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Controle van domicilie en aanpassing identiteitsdocumenten

Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde ambtenaar of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe adres en kan je je identiteitskaart bij het Stadsonthaal laten aanpassen. Hiervoor heb je je elektronische identiteitskaart met PIN-code nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van de adresverandering op de hoogte brengen.

Inschrijvingsbewijs van voertuigen

De adreswijziging moet niet langer aangebracht worden op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en). Het kentekenbewijs zal enkel nog het adres vermelden dat geldig was op het moment van uitgifte.

Wat meebrengen

Je elektronische identiteitskaart met pincode.

Gelijkmatig verdeelde huisvesting

Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huisvesting moeten bovendien volgende documenten worden meegebracht:

  • het wederzijds akkoord van de ouders
  • de gerechtelijke beslissing
  • de notariële akte.

Bedrag

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.