Gemeenteraad

De gemeenteraad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij expliciet aan de burgemeester of aan het schepencollege opgedragen. Daarnaast beraadslaagt hij over elk ander onderwerp dat de hogere overheid voorlegt.

Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners. In Mortsel bestaat de gemeenteraad uit 29 personen. Die worden rechtstreeks gekozen door de kiezers voor een termijn van zes jaar. De recentste verkiezing dateert van 14 oktober 2018.

Jan Claus is voorzitter van de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda samen. De agenda bestaat minstens uit agendapunten van het college van burgemeester en schepenen, maar ook raadsleden kunnen punten toevoegen. De voorzitter ondertekent ook de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen en alle andere stukken of briefwisseling die specifiek betrekking hebben op de gemeenteraad.

Ter voorbereiding van de gemeenteraad vinden er gezamenlijke raadscommissies plaats op dinsdag- en/of donderdagavond, de week voorafgaand aan de gemeenteraad.

De vergaderingen van raadscommissies en gemeenteraad zijn openbaar, behalve als de besprekingen over personen gaan. Je mag de openbare vergadering bijwonen, maar je mag niet tussenbeide komen. De gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per maand (behalve in juli en augustus), telkens op dinsdagavond.

Samenstelling

 • Jan Claus N-VA

  Contact
  Voorspoedlei 11 , 2640 Mortsel
  jan.claus@mortsel.be

  Functies

  Voorzitter van de gemeenteraad
 • Erik Broeckx N-VA

  Contact
  Boechoutselei 95 , 2640 Mortsel
  erik.broeckx@mortsel.be

  De burgemeester houdt spreekuur op maandag van 17.30 tot 18.30 uur. Dit gebeurt enkel op afspraak en via het mailadres erik.broeckx@mortsel.be.

  Functies

  Burgemeester

  Bevoegdheden:

  • algemene coƶrdinatie
  • veiligheid
  • burgerzaken
  • klantenzorg en stadsmarketing
  • openbare werken
  • straatgroen en netheid
  • begraafplaatsen
  • ontwikkelingssamenwerking
  • intergemeentelijke en internationale samenwerking
  Lid van de politieraad
 • Koen Dehaen N-VA

  Contact
  Blauwbroedersstraat 3 , 2640 Mortsel
  koen.dehaen@mortsel.be

  Functies

  Eerste schepen

  Bevoegdheden:

  • patrimonium
  • stadsprojecten
  • financiĆ«n
 • Steve D'Hulster Vooruit-ILOVEMORTSEL

  Contact
  Heldenhuldelaan 57 , 2640 Mortsel
  steve.dhulster@mortsel.be

  Functies

  Tweede schepen

  Bevoegdheden:

  • klimaat
  • openbaar groen
  • mobiliteit
  • FORT 4
  • communicatie
  • participatie
 • Goele Custers N-VA

  Contact
  Armand Segerslei 35 , 2640 Mortsel
  goele.custers@mortsel.be

  Functies

  Derde schepen

  Bevoegdheden:

  • personeel
  • organisatie en digitalisering
  • welzijn
  Lid van de politieraad
 • Livia Moreau Open VLD

  Contact
  Kerkstraat 55 , 2640 Mortsel
  livia.moreau@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
  Vierde schepen

  Bevoegdheden:

  • onderwijs
  • ruimtelijke ordening
  • stedenbouw en wooncode
  • juridische zaken
  Lid van de politieraad
 • Ilse Lacante N-VA

  Contact
  Mayerlei 24 , 2640 Mortsel
  ilse.lacante@mortsel.be

  Functies

  Vijfde schepen

  Bevoegdheden:

  • vrije tijd
  • lokale economie
  • dierenwelzijn
 • Amarildo Vllazeria Vooruit-ILOVEMORTSEL

  Contact
  Edegemsestraat 71 , 2640 Mortsel
  amarildo.vllazeria@mortsel.be

  Functies

  Zesde schepen

  Bevoegdheden:

  • zorg en gezondheid
  • wonen en sociaal wonen
  • gelijke kansen en integratie
  Lid van de politieraad
 • Mark Schampaert Vlaams Belang

  Contact
  Speeltuinlaan 10 , 2640 Mortsel
  mark.schampaert@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
 • Ingrid Pira Groen

  Contact
  Rubensstraat 46 , 2640 Mortsel
  ingrid.pira@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
  Lid van de politieraad
 • Walter Duré Groen

  Contact
  Rubensstraat 36 , 2640 Mortsel
  walter.dure@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
  Lid van de politieraad
 • Naranjo Decamps Mortsel leeft!

  Contact
  Lindenlei 19 , 2640 Mortsel
  naranjo.decamps@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
  Lid van de politieraad
 • Lieve Voets N-VA

  Contact
  Pastoor Michielsensstraat 21 , 2640 Mortsel
  lieve.voets@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Gitta Vanpeborgh Vooruit-ILOVEMORTSEL

  Contact
  Antwerpsestraat 119/1 , 2640 Mortsel
  gitta.vanpeborgh@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
 • Peter Mous Groen

  Contact
  Dieseghemlei 27 , 2640 Mortsel
  peter.mous@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Michiel Hubeau Groen

  Contact
  Kapellelei 13 , 2640 Mortsel
  michiel.hubeau@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Sven Cooremans Groen

  Contact
  Mortselveldenlaan 30 , 2640 Mortsel
  sven.cooremans@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Nadia Saouti Groen

  Contact
  Van Peborghlei 112 , 2640 Mortsel
  nadia.saouti@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Jan Blommaert N-VA

  Contact
  Osylei 27 , 2640 Mortsel
  jan.blommaert@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Vera De Hert N-VA

  Contact
  Rubensstraat 48 , 2640 Mortsel
  vera.dehert@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Jitse Born Groen

  Contact
  Guido Gezellelaan 105 glvl , 2640 Mortsel
  jitse.born@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Michiel Tisson Pro-Mortsel

  Contact
  Prins Leopoldlei 40 , 2640 Mortsel
  michiel.tisson@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
 • Patrick Hapers CD&V

  Contact
  Mayerlei 90/bus1 , 2640 Mortsel
  patrick.hapers@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
 • Peter Smol N-VA

  Contact
  Liersesteenweg 112 , 2640 Mortsel
  peter.smol@mortsel.be

  Functies

  Fractieleider
  Lid van de politieraad
 • Carine Vantournhout N-VA

  Contact
  Koeisteerthofdreef 12 , 2640 Mortsel
  carine.vantournhout@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Natasza Wisniewska Vlaams Belang

  Contact
  Ridder van Ranstlei 7 bus 5 , 2640 Mortsel
  natasza.wisniewska@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Marc Lorrentop N-VA

  Contact
  Koeisteerthofdreef 71 , 2640 Mortsel
  marc.lorrentop@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Eddy Cloostermans Pro-Mortsel

  Contact
  Rozentuin 28/2 , 2640 Mortsel
  eddy.cloostermans@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Eline Poels Groen

  Contact
  Windhoek 3 , 2640 Mortsel
  eline.poels@mortsel.be

  Functies

  Gemeenteraadslid
 • Sophie Hermans

  Contact
  Meerminne 6 , 2640 Mortsel
  sophie.hermans@mortsel.be

  Functies

  Algemeen directeur