Starten als zelfstandige in Mortsel

Je eigen zaak uit de grond stampen. Je eigen baas zijn en alles zelf bepalen van A tot Z. Zelfstandige worden heeft voordelen, maar er horen ook heel veel formaliteiten bij en daar kan je best hulp bij gebruiken. We geven je hier alvast alle informatie mee die van belang kan zijn om je als zelfstandige te vestigen in Mortsel.

Ondernemingsloket

Het ondernemingsloket is het bevoorrechte aanspreekpunt voor ondernemingen. Naast de verplichte administratieve formaliteiten biedt het ondernemingsloket een ruime waaier van bijkomende diensten aan.

De voornaamste taken van een ondernemingsloket zijn:

  • inschrijving van elke handelaar onderneming in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO);
  • aanvragen van een uniek ondernemingsnummer;
  • controle van de voorgaande, nodige vergunningen voor het uitoefenen van een activiteit.

Er zijn acht ondernemingsloketten erkend. Ze beschikken over tal van kantoren in het hele land. Een overzicht vind je hier: erkende ondernemingsloketten.

Vlaams Agentschap Innoveren-Ondernemen (VLAIO)

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen is een belangrijk aanspreekpunt voor elke Vlaamse ondernemer. Op de site van VLAIO (www.vlaio.be) vind je meer informatie omtrent o.a. financiering en steunmaatregelen van de Vlaamse Overheid, formaliteiten en vergunningen, … Daarnaast geven ze je ook allerhande aandachtspunten voor het opstarten van een eigen zaak.

UNIZO, NSZ en VOKA

UNIZO (www.unizo.be), NSZ (www.nsz.be) en VOKA (www.voka.be) zijn organisaties die ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen. Ze geven je de maximale kansen om je onderneming uit te bouwen tot een succesvolle zaak.

Horeca Vlaanderen

Dit is een organisatie van en voor de horeca. Hun drie pijlers zijn belangenverdediging, ondersteunen en netwerken.

Droom je ervan om ooit een horecazaak te starten of heb je al concrete plannen? Op  www.horecavlaanderen.be/starters vind je alle informatie voor een succesvolle start. Je vindt er ook een uitgebreide startersbrochure terug www.horecavlaanderen.be/startersbrochure, een must-read voor elke startende horeca ondernemer.

Ondernemen in Mortsel

Als je wil ondernemen in Mortsel, kan het zijn dat je om je activiteit uit te oefenen een bepaalde vergunning of toelating nodig hebt zoals:

Let op! In volgende twee gevallen is een omgevingsvergunning nodig:

  1. enerzijds moet een pand stedenbouwkundig de juiste functie hebben. Dat kan zijn: wonen, detailhandel, horeca, kantoor/dienstverlening, … Het wijzigen van die functie of opsplitsing van een pand is vergunningsplichtig. Een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld nodig wanneer je van een appartement (wonen) een schoenwinkel (detailhandel) wil maken, of van een bank (diensten) een broodjeszaak (horeca). Bij deze procedure gaat het dossier automatisch naar de brandweer voor advies;
  2. anderzijds kan ook de aard van je activiteiten een meldings- of vergunningsplicht vereisen. Het gaat dan om de zogenaamde “ingedeelde inrichtingen” oftewel activiteiten die een impact op het milieu kunnen hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een oven van een bakkerij, het verwerken van dierlijke producten, het stallen van oldtimers, het gebruik van bepaalde gassen, ...

Zowel een functiewijziging als ingedeelde inrichtingen kan je aanvragen via het omgevingsloket. Wens je hierover meer informatie of heb je andere vragen, dan kan je terecht bij het themaloket ruimte of stel je vraag per mail via ro@mortsel.be.

Nog belangrijk is, dat je over een positief brandveiligheidsattest moet beschikken om een publiek toegankelijke inrichting van categorie 2 en 3 uit te baten, dit zijn inrichtingen waar meer dan 9 personen zijn toegelaten. Volg deze link voor meer informatie of om een brandveiligheidsattest aan te vragen.

Starterssubsidie

Stad Mortsel blijft de komende jaren volop inzetten op het commercieel centrum. Dat de detailhandel en horeca het omwille van diverse factoren erg moeilijk hebben in Vlaanderen en tot ver daarbuiten is geen nieuws. Maar we weigeren bij de pakken te blijven zitten. Integendeel: we blijven geloven in onze stad.

Deze subsidie heeft als doelstelling de leegstand in de stad Mortsel te helpen wegwerken en de lokale economie in de stad Mortsel aan te moedigen of te versterken en dat specifiek voor startende ondernemers binnen de sectoren kleinhandel en horeca. Volg ons naar het subsidiereglement en de aanvraagmogelijkheden.

Mortselse cadeaubon voor handelaars

De Mortselse cadeaubon is uitgegroeid tot een populair betaalmiddel in de Mortselse winkels. De bonnen worden uitgegeven door stad Mortsel, die ook instaat voor de verkoop. Ondertussen kan je met de cadeaubon terecht in vele Mortselse winkels. Alle ondernemers met een handels- of horecazaak op het grondgebied van Mortsel kunnen zich inschrijven en deelnemen aan het cadeaubonnensysteem. Lees alles over de Mortselse cadeaubon voor handelaars.

BizLocator

Bizlocator helpt je op weg naar een geschikte ruimte op het grondgebied van de stad Mortsel. Voor wie een perceel op een bedrijventerrein wil kopen of huren, voor wie op zoek is naar een geschikt pand voor een winkel, horecazaak of dienstverlenende onderneming of voor wie als starter een flexibele ruimte voor zijn onderneming wil huren.

Werktank! LEM

Omdat Lokaal bestuur Mortsel blijvend wil werken aan een ondernemingsvriendelijk klimaat in haar stad is Werktank! LEM in het leven geroepen. Deze werkgroep, die minstens 1 maal per kwartaal samen komt, wil ervoor zorgen dat lokaal bestuur Mortsel en ondernemers van detailhandel, horeca, dienstverlening e.a. onderling slagkrachtiger gaan samenwerken. Het doel van Werktank! LEM is om samen constructief na te denken en acties te ondernemen om zo de lokale economie te ondersteunen, te stimuleren en te promoten. Voor meer info kan je steeds terecht bij de voorzitter: patrick@henryshouse.be

Heb je nog andere vragen of wens je meer informatie over ondernemen in Mortsel, neem dan contact op met de dienst lokale economie.