Recyclagepark

Vraag een tijdelijke toegang aan

Inhoud

Opgelet: IGEAN-recyclagepark Mortsel gesloten van 2 t.e.m. 6 mei. Lees het nieuwsbericht onderaan deze webpagina.

In het recyclagepark kan je de meeste afvalfracties kwijt die niet huis-aan-huis worden ingezameld:

 • afgedankte elektrische toestellen
 • asbesthoudend afval (Opgelet! Dit moet verplicht verpakt worden aangeleverd)
 • autobanden
 • boomstronken
 • cellenbeton en kalkplaten
 • gemengd bouw- en sloopafval
 • glazen flessen en bokalen
 • groenafval
 • grond
 • harde kunststoffen
 • herbruikbare goederen
 • hout
 • kaarsresten
 • kga
 • kurken stoppen
 • metalen
 • piepschuim
 • plastic bloempotjes en plantentrays
 • vlak glas
 • zuiver steenpuin

Je kan er eveneens terecht met een aantal afvalfracties die ook huis-aan-huis worden opgehaald:

 • pmd
 • textiel
 • grof huisvuil
 • papier en karton

Procedure

Aan de ingang staat een registratiezuil die je aan de hand van jouw identiteitskaart toegang tot het recyclagepark verleent. Je kan met jouw afval terecht op het recyclagepark van Mortsel, maar ook in de andere recyclageparken van de regio zuid. De adressen en openingsuren kan je terugvinden op de website van IGEAN.

Bedrag

Een aantal fracties die op het recyclagepark worden ingezameld zijn betalend.

Uitzonderingen

Tijdelijke toegang

Inwoners van Mortsel hebben automatisch toegang tot het recyclagepark met hun identiteitskaart. Maar volgende personen of groepen krijgen alleen toegang tot het recyclagepark als zij beschikken over een schriftelijke toelating van de stad Mortsel:

 • eigenaars van woningen in Mortsel die er zelf niet wonen;
 • eigenaars van een tweede verblijf in Mortsel;
 • nabestaanden van net overleden inwoners van Mortsel;
 • erkende Mortselse verenigingen.

Vraag een tijdelijke toegang aan