Toegankelijkheid

Een toegankelijke website is een website die voor iedereen bruikbaar en begrijpelijk is, ongeacht achtergrond of beperking.

Lokaal bestuur Mortsel streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.mortsel.be.

De website www.mortsel.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

Welke delen zijn (nog) niet toegankelijk?

Het is mogelijk dat bepaalde delen van de website (nog) niet toegankelijk zijn om de volgende redenen:

  • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Lokaal bestuur Mortsel kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren. PDF-bestanden die louter informatief zijn, vertalen we zoveel mogelijk naar webcontent en halen we offline.
  • Sommige kaarten - bijvoorbeeld de kaarten rond het parkeerbeleid - worden aangeboden in een niet-toegankelijk formaat. Je mist geen informatie omdat de informatie ook tekstueel wordt aangeboden op dezelfde pagina.
  • Op www.mortsel.be wordt doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.
  • De headerbalk van Mijn Burgerprofiel is semantisch niet helemaal correct ingesteld en maakt daardoor een inbreuk tegen WCAG richtlijn 1.3.1. Mijn Burgerprofiel is een dienst van de Vlaamse overheid. We namen contact op met Digitaal Vlaanderen zodat dit probleem opgelost kan worden.

Wat doen we om onze website toegankelijk te maken?

Technische maatregelen

  • Toevoeging van een rapport van dode links op het dashboard van het content management systeem (CMS). Dit rapport wordt wekelijks gegenereerd.
  • Een ingebouwde screeningstool rond toegankelijkheid in ons CMS. Deze tool evalueert de HTML-code en waarschuwt ons wanneer er (mogelijks) fouten gemaakt worden tegen de WCAG-richtlijnen. We gebruiken deze tool bij de ingave van nieuwe content en doen ook een periodieke screening van de volledige site.

Vorming en opleiding

De eindredacteurs van de cel communicatie kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een training over het correct gebruik van het CMS, inclusief de LCP-screeningstool toegankelijkheid en de tool rond het opsporen van dode links. Ze namen ook deel aan een externe training over inclusief schrijven voor het web. In deze opleiding werd gefocust op helder schrijven voor het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

Alle webredacteurs van het lokaal bestuur kregen de mogelijkheid om deel te nemen aan een interne training over:

  • de aanpak van de nieuwe toegankelijkheidsrichtlijnen via de LCP-screeningstool toegankelijkheid en dode URL’s, waarbij alle webredacteurs de content van hun nieuwe webpagina’s toetsen op toegankelijkheid en foutieve URL’s, alvorens deze pagina’s online te laten plaatsen door de eindredacteurs.
  • de opmaak van toegankelijke webpagina’s;
  • helder schrijven op het web met het gebruik van verstaanbare taal, duidelijke webformulieren en goed omschreven downloads en niet-tekstuele content, zoals afbeeldingen en grafieken.

Proces rond contentcreatie

De website toegankelijk en inclusief houden is een dagelijkse taak. De eindredacteurs van de cel communicatie waken erover dat alle webredacteurs de verplichte toegankelijkheidsrichtlijnen overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 naleven mét aandacht voor een helder taalgebruik, duidelijke webformulieren, goed omschreven downloads en niet-tekstuele content. De eindredacteurs sturen de webredacteurs waar nodig bij en lassen indien nodig extra sensibiliserings- en trainingsmomenten in.

Problemen met toegankelijkheid

Wil je op deze website iets gebruiken dat niet toegankelijk is? Vertel het ons. We bekijken hoe we jou kunnen verder helpen en hoe we de toegankelijkheid kunnen verbeteren.

Doe een melding

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen wanneer je niet tevreden bent met het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken rond toegankelijkheidsproblemen.

Dien een klacht in

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 30 november 2021.