Zuidsteun

Vraag aan Verantwoord

Inhoud

Zuidsteun gaat over steun aan projecten in ontwikkelingslanden. Binnen het reglement 'Mondiaal' worden alle voorwaarden en modaliteiten beschreven om Zuidsteun aan te vragen. 

Voorwaarden

  • Het project moet plaatsvinden in landen die door de OESO gekwalificeerd zijn als ontwikkelingsland.
  • Het project moet bijdragen tot de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties.
  • De steun kan aangevraagd worden door officieel erkende NGO’s en 4de pijler organisaties aangesloten bij het steunpunt.
  • Het project moet een link hebben met Mortsel door een vertegenwoordiging van het project door twee Mortselse ambassadeurs.
  • De steun bedraagt maximaal 75 % van de subsidieerbare uitgaven met een maximum bedrag van 7.500 euro.
  • Volgende uitgaven komen in aanmerkingen voor subsidiëring: infrastructuur; promotie- en communicatiekosten, verzekeringen, administratie, huur of aankoop van materiaal.
  • Per organisatie kan er per jaar maar één project ondersteund worden door lokaal bestuur Mortsel.

Procedure

Een aanvraag voor Zuidsteun kan je jaarlijks doen via het digitaal webformulier en voor 1 september.

Een verantwoording voor de ontvangen subsidie Zuidsteun bezorg je jaarlijks via het digitaal webformulier en voor 31 augustus.

Downloads