Gezinszorg

Een verzorgende ondersteunt je bij huishoudelijke taken, hygiëne en verzorging. Je kan op haar rekenen voor sociale en morele steun.
De verzorgenden van OCMW Mortsel maken deel uit van een professioneel team. Er wordt opleiding en bijscholing georganiseerd om in te spelen om actuele hulpvragen en specifieke situaties.

Voorwaarden

Je ondervindt moeilijkheden bij het onderhoud van je woning omwille van je leeftijd, je gezondheid of een handicap.

Kosten

De prijs wordt berekend volgens barema’s van de Vlaamse overheid. Er wordt rekening gehouden met je inkomen en je gezinssamenstelling.
Je bijdrage wordt jaarlijks herzien.
 

Aanvraag

Je doet een aanvraag bij de zorgintaker. De zorgintaker komt op huisbezoek en samen bekijk je welke hulp opgestart kan worden.

Uitgelicht

Zorgintake (Meerminnecampus)

OCMW Mortsel

Meerminne 6

2640 Mortsel

03 443 94 00