ZORA werkt

De lokale besturen van de Zuid Oost Rand van Antwerpen (Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Lint, Kontich, Mortsel en Wommelgem) werken samen voor de uitvoering van de opdracht van de OCMW’s met betrekking tot  arbeidsbegeleiding en activering.

Vanaf januari 2020 werden de dienstverlening rond Wijk-werken  en rond arbeidsbegeleiding en activering voor de ZORA regio in één intergemeentelijk samenwerkingsverband geïntegreerd in de Inter Lokale Vereniging ZORA Werkt.

De  ILV ZORA Werkt treedt op als regisseur sociale economie in de 8 lokale besturen.

Door intergemeentelijk samen te werken rond arbeidsbegeleiding en activering beogen de deelnemende lokale besturen om efficiënter en met meer impact deze kernopdracht van de OCMW’s uit te voeren.

Via opname van de regierol sociale economie willen we  de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze regio verder uitbouwen en de samenwerking met en tussen de sociale economie en het regulier economisch circuit bevorderen.

ZORA Werkt wordt voor haar arbeidsbegeleiding van kansengroepen gefinancierd door Vlaanderen en het Europees Sociaal Fonds.
Meer info daarover vind je via deze link.

esf

De organisatie van het Wijk-werken ZORA gebeurt in samenwerking met VDAB.
Meer info daarover vind je via deze link.
WW
De opdracht van de OCMW’s met betrekking tot activering en arbeidsbegeleiding is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Van arbeidsbegeleiders verwachten we niet alleen een brede kennis van verschillende methodieken in de begeleiding van cliënten, maar ook van tewerkstellingsmaatregelen en regelgeving en het onderhouden van contacten met werkplekken. Dit alles in een werkveld dat continu in beweging is.

Een samenwerking tussen verschillende OCMW’s rond activering en arbeidsbegeleiding zorgt ervoor dat arbeidsbegeleiders zich kunnen specialiseren in bepaalde thema’s en die gespecialiseerde deskundigheid ter beschikking stellen van hun collega’s. De OCMW’s van de Zuid-Oost Rand Antwerpen (ZORA) zijn bijgevolg eind 2018 overgegaan tot een bundeling van krachten met de opstart van een intergemeentelijke dienst voor arbeidsbegeleiding, ‘ILV Zora werkt’.


           gem

Uitgelicht