Woonproject Lepelhof: een stand van zaken

Gepubliceerd op ma 3 jul. 2023 om 09.22 uur
De Ideale Woning en Thuishaven Ritmica plannen op de site van het vroegere Lepelhof een woonproject.

Omgevingsvergunning

Op 19 september 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het 'Lepelhof', voor het bouwen van 21 appartementen, een appartement voor begeleid wonen voor Thuishaven Ritmica, een ondergrondse parking en een bewonerslokaal en voor het rooien van bomen. De rode beuk aan de Lepelstraat blijft behouden. Dit betekent dat de geplande werken nu opgestart kunnen worden.

Start van de werken

De Ideale Woning heeft aannemer Hooyberghs uit Arendonk aangesteld om de bouwwerken uit te voeren. De sloop van het bestaande complex zal worden aangevat op 1 augustus 2023. Deze werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Aangezien het dan schoolvakantie is, kan de eventuele overlast naar de aanpalende school De Tandem worden beperkt.

Planning

Wanneer het gebouw afgebroken is, wordt begin september 2023 de kelder uitgegraven en kunnen de ruwbouw werken starten. De aannemer beschikt over 600 kalenderdagen om alles af te ronden; dit betekent dat hij tijd heeft tot eind maart 2025 (onder voorbehoud van weerverlet en overmacht).

Veiligheid garanderen en hinder beperken

Voor alle betrokken partijen is het zeer belangrijk dat deze werken worden uitgevoerd met respect voor de buurt. Een veiligheidscoördinator werd aangesteld om de mogelijke risico’s in kaart te brengen en om gepaste maatregelen op te leggen. Om deze reden wordt de sloop alvast in de schoolvakantie gepland. Voor de grote rode beuk aan de Lepelstraat werd een boombeschermingsplan opgemaakt: tijdens de werkzaamheden wordt de boom optimaal beschermd en met een hek beveiligd.

Werfzone

Een deel van het plein wordt als werfzone gebruikt. Zo blijven de aanpalende straten vrij. Ongeveer de helft van het plein wordt afgesloten en met stevige hekken afgebakend. Hierdoor verdwijnen er zo’n 20-tal parkeerplaatsen. Een tijdelijke herinrichting van het plein is ook nodig. Een aantal bomen op het plein en in de zijtuin worden gerooid om de werken via de pleinkant te kunnen uitvoeren. Na voltooiing worden er nieuwe bomen voorzien in een mooie ruime groenzone.

Werfverkeer

Rekening houdend met het wijkcirculatieplan wordt alle verkeer van en naar de werfzone via de Kerkstraat geleid; dit is namelijk de kortste route naar de N10 (Liersesteenweg). Op het plein wordt een keerlus gemaakt zodat de vrachtwagens kunnen terugrijden zonder het stukje enkelrichtingstraat te gebruiken. De aan- en afvoer van materialen met zwaar verkeer wordt buiten de start- en einduren van de scholen voorzien.

Bereikbaarheid begraafplaats

Tijdens de werf zal de toegang tot de begraafplaats zich aan de kant van de Borsbeeksebinnenweg bevinden, via de parking. We houden jullie tijdens de voortgang van de werken op de hoogte.

Contactgegevens voor meer informatie

De Ideale Woning
David Rombaut, projectontwikkelaar
Mail david.rombaut@deidealewoning.be