Wilsverklaring inzake euthanasie

Inhoud

Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest. Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelingsbekwaam.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier;
 • minder dan vijf jaar voor het begin van de wilsonbekwaamheid van de patiënt;
 • uit vrije wil (en dus niet als het gevolg van externe druk);
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
 • niet meer bij bewustzijn is;
 • en deze toestand onomkeerbaar is.

Procedure

Je kan het aanvraagformulier hier downloaden of afhalen bij het stadsonthaal. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Modelverklaring.pdf85,9 Kb(pdf)

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

De wilsverklaring moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Maak de wilsverklaring in voldoende exemplaren op, zodat bij overlijden de betrokkenen (naasten en behandelend artsen) gemakkelijk toegang krijgen tot het document. Als je dit wilt, kan je ook een exemplaar van de wilsverklaring laten registreren bij jouw gemeentebestuur, maar dit is niet verplicht. Het is voldoende dat u enkel het originele exemplaar meebrengt. Er worden zelf de nodige dubbels ter plaatse gemaakt.

Een wilsverklaring moet niet geregistreerd worden om geldig te zijn. Als u het formulier correct invult en gewoon bewaart, is dat ook in orde. Een registratie is een extra zekerheid die u wordt geboden dat er altijd geweten is dat er een verklaring bestaat indien u zelf niet meer in staat bent dit mee te delen.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
 • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kan verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur. Dit omzetten betekent echter wel dat u terug een volledig nieuwe verklaring moet invullen. Deze verklaring hoort eveneens terug gedateerd en ondertekend te worden door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Op de website van de FOD Volksgezondheid vind je meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie.

Wat meebrengen

Als je een exemplaar van de wilsverklaring wilt laten registreren bij jouw gemeentebestuur, heb je de volgende documenten nodig:

 • ondertekend formulier voor een wilsverklaring;
 • identiteitskaart van de persoon die de wilsverklaring aanvraagt.

Bedrag

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie is gratis.

Meer info

Hoe laten registreren?

Het laten registreren van de wilsverklaring tot euthanasie wordt op afspraak gedaan bij een medewerker van het lokaal bestuur Mortsel. Contacteer daarvoor het onthaal via 03 444 17 17.