Wijk-werken

Inhoud

Het decreet wijk-werken ging in op 01/01/2018 en regelt de activeringsmaatregel wijk-werken als opvolger van het PWA. Sinds januari 2020 is de dienstverlening rond wijk-werken en die rond arbeidsbegeleiding en activering geïntegreerd binnen de interlokale vereniging ZORA Werkt. De organisatie van het wijk-werken gebeurt in samenwerking met VDAB.

Via het stelsel 'wijk-werken' kunnen werkzoekenden met een gebrek aan recente werkervaring die nog niet in het gewone arbeidscircuit terechtkunnen, tijdelijk werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Concreet betekent het dat de langdurig werkzoekende enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW, vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf. Hij of zij wordt daarvoor vergoed met wijk-werkcheques. Na maximaal 12 maanden volgt dan een nieuwe stap in de begeleiding naar werk.

Sinds 1 januari 2018 vervangt wijk-werken het vroegere PWA-stelsel. Sinds januari 2020 is de dienstverlening rond wijk-werken en rond arbeidsbegeleiding en activering voor de ZORA regio in één intergemeentelijk samenwerkingsverband geïntegreerd: de Inter Lokale Vereniging (ILV) ZORA Werkt. De organisatie van het wijk-werken gebeurt in samenwerking met VDAB.

Voorwaarden

Wie komt in aanmerking om te wijk-werken?

Als wijk-werker moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of je bent een leefloongerechtigde.
 • Je voelt je niet klaar voor een job in het gewone arbeidscircuit.
 • Je wilt je vaardigheden bijschaven.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken.

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

Je komt in aanmerking als:

 • privépersoon
 • gemeente
 • OCMW
 • onderwijsinstelling
 • land- en tuinbouwbedrijf
 • vzw of niet-commerciële vereniging

Welke klussen mag een wijk-werker uitvoeren?

Elke gemeente beslist zelf welke activiteiten uit de Vlaamse activiteitenlijst wijk-werken ze toelaat en welke niet. Bekijk welke activiteiten toegelaten zijn in Mortsel.
Bieden we de activiteit die je wilt laten uitvoeren niet aan? Dan kan je aan de wijk-werkorganisator vragen of die activiteit ook opgenomen kan worden. Bekijk de actuele contactgegevens van de wijk-werkorganisator.

Wat zijn de plichten van de wijk-werker?

Ben je werkzoekende? Dan blijf je tijdens het wijk-werken beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je actief naar werk zoekt en je afspraken met je VDAB-bemiddelaar nakomt. Je VDAB-bemiddelaar nodigt je om de zes maanden uit voor een evaluatiegesprek om het verloop van het wijk-werken te bespreken.

Ben je leefloongerechtigde? Dan moet je ingaan op alle uitnodigingen van de OCMW-bemiddelaar.

Je gaat elke maand langs in je wijk-werkkantoor om je cheques en je prestatieformulier binnen te brengen en om met je wijk-werkbemiddelaar te bespreken hoe het wijk-werken verloopt.

Hoe lang duurt het wijk-werkentraject?

Als wijk-werker mag je maximaal 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dat gedurende maximaal 12 maanden. Daarna volgt een nieuwe stap in je traject naar werk, zoals een stage of een opleiding.

Procedure

Wijk-werker

Ben je werkzoekende?

 • Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
 • Je VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor je is in je traject naar werk. Zo ja, legt hij of zij een aantal afspraken met je vast in een afsprakenblad.
 • Het wijk-werkkantoor nodigt je uit voor een gesprek.

Ben je leefloongerechtigde?

 • Neem contact op met het OCMW dat je leefloon uitbetaalt.
 • Je OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken de beste stap voor je is. Zo ja, legt hij of zij een aantal afspraken met je vast in een afsprakenblad.
 • Het wijk-werkkantoor nodigt je uit voor een gesprek.

Gebruiker van wijk-werk

Op de website van de VDAB lees je de verschillende stappen die je moet ondernemen om klusjes te laten uitvoeren door een wijk-werker.

Bedrag

Wijk-werker

Als wijk-werker krijg je 4,10 euro per gepresteerd uur. Je krijgt een verplaatsingsvergoeding van 0,15 euro per afgelegde km als je verplaatsing (heen en terug) meer dan 10 km bedraagt.

Gebruiker van wijk-werk

Je betaalt de wijk-werker met wijk-werkcheques. Op de website van de VDAB lees je hoe je de wijk-werker betaalt en hoe je wijk-werkcheques bestelt.

De wijk-werkorganisator bepaalt hoeveel een wijk-werkcheque kost. De prijs varieert van 5,95 tot maximaal 7,45 euro.

Wijk-werkcheques zijn alleen voor privépersonen fiscaal aftrekbaar.