Werknemerspensioen

Inhoud

Een werknemerspensioen is een uitkering die je ontvangt als werknemer wanneer je een bepaalde leeftijd hebt bereikt, voor een eerdere werkperiode. Je werknemerspensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, je leeftijd en je gezinssituatie. Ook je vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen.

Voorwaarden

De wettelijke pensioenleeftijd is in principe 65 jaar zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren.

Om een rustpensioen te ontvangen, moet je aan de volgende drie voorwaarden beantwoorden:

 • je moet een bepaalde leeftijd hebben bereikt,
 • je mag geen inkomen uit een beroepsactiviteit ontvangen dat een bepaalde grens overschrijdt,
 • je wettelijke bijdragen moeten tijdens de tewerkstelling door je werkgever zijn ingehouden op je werknemersloon.

Onder bepaalde voorwaarden, die verschillen naargelang je leeftijd en de duur van je beroepsloopbaan, kan je met vervroegd pensioen gaan.

Procedure

Werknemers die hun hoofdverblijfplaats in België hebben en er werknemer geweest zijn, worden vrijgesteld van het indienen van een aanvraag wanneer ze hun pensioen opnemen op de pensioengerechtigde leeftijd. Dat is 65 jaar.

Je bent verplicht je pensioen zelf aan te vragen wanneer je:

 • je rustpensioen vervroegd wil opnemen, dus vóór de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wil opnemen na de leeftijd van 65 jaar
 • je rustpensioen wil opnemen op de leeftijd eigen aan een bijzonder stelsel (mijnwerkers, zeevarenden, vliegend personeel van de burgerluchtvaart)
 • je hoofdverblijfplaats in het buitenland hebt.

Je kan dit ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum aanvragen. Dit kan ofwel:

 • via de website mypension.be
 • door een afspraak te maken met de zorgintake van lokaal bestuur Mortsel

Als werknemer kan je ook terecht bij de Federale Pensioendienst (FPD), ofwel in een gewestelijk kantoor, ofwel tijdens een zitdag.

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart met pincode
 • Rekeningnummer

Bedrag

Je werknemerspensioen wordt berekend op basis van je loopbaan, je leeftijd en je gezinssituatie. Ook je vrijwillige bijdragen en bepaalde perioden van inactiviteit worden in aanmerking genomen.