Welzijnsschakel Mortsel

Inhoud

Wie zijn wij?

Welzijnsschakel wil een duurzame werking uitbouwen voor en met groepen van mensen in armoede en bestaansonzekerheid. Hierbij hanteert de vereniging een sociaal-culturele methodiek.

Twee keer per maand wordt er een crea-activiteit georganiseerd in buurthuis De Populier. Af en toe worden er ook etentjes en uitstappen georganiseerd.

Contactgegevens