Woonzorgcentrum Meerminnehof

Meerminnehof, dat is:

  • een aangename en huiselijke woonomgeving voor als je zorgbehoevend bent en niet meer zelfstandig thuis kan wonen
  • 118 éénpersoonskamers, grote leefruimte, toegankelijke wandeltuin en patio
  • een veilige en geborgen omgeving waar vrijheid van bewegen bestaat, ook voor personen met dementie
  • zorg op jouw maat zodat je aangenaam ouder kan worden, een goede verzorging krijgt, ondersteund wordt en waardig kan sterven
     

Voorwaarden

  • Je bent zorgbehoevend en kan niet meer zelfstandig thuis wonen, ook niet met ondersteuning van thuiszorg.
  • Je moet minimum 65 jaar oud zijn. Uitzonderingen hierop kunnen voorgelegd worden aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
  • Inwoners van Mortsel en mensen met een zware zorgbehoefte krijgen voorrang

Kosten

59,17 euro per dag. (  geïndexeerde dagprijzen vanaf 1 februari 2017)
Inbegrepen: woongelegenheid en infrastructuur, verpleging en verzorging, voeding, dagelijks onderhoud en energieverbruik. Niet inbegrepen in de dagprijs: persoonlijke dokterskosten en geneesmiddelen, haartooi en pedicure, persoonlijke was, verbruik in de cafetaria en persoonlijke
uitgaven.
Een volledig overzicht staat in de opnameovereenkomst
 

Aanvraag

Neem contact op met de zorgintaker als je een aanvraag wil doen.
Inwoners van Mortsel en personen met een zware zorgbehoefte krijgen voorrang.
 

Uitgelicht

Onthaal Meerminnehof

Woonzorgcentrum OCMW Mortsel

Hollandse Tuin 3

2640 Mortsel

03 613 23 50