Minder Mobielen Centrale

Vrijwillige chauffeurs rijden met hun eigen persoonswagen. Ze brengen inwoners van Mortsel met verplaatsingsmoeilijkheden naar hun bestemming en weer terug.
Je vraagt een rit ten laatste twee werkdagen vooraf aan tussen 10.00 uur en 12.00 uur. Er is dan voldoende tijd om een vrijwilliger in te schakelen.

Voorwaarden

Je bent minder mobiel en kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Je hebt een beperkt inkomen van maximum tweemaal het leefloon.

Kosten

Je betaalt een jaarlijks lidgeld van 10 euro. Als koppel betaal je 15 euro. Na de helft van het jaar is dit 5 euro en 7.50 euro.

Uitzonderingen

Elke aanvraag voor lidmaatschap wordt bekeken. Via een sociaal verslag kunnen uitzonderingen toegekend worden.

Meenemen

Een attest van de belastingen en / of een bankafschrift met je maandelijkse inkomen.