Vuilniszakken

Wil je vuilniszakken, betaalstcikers of GFT+emmers kopen? Klik dan hier voor een lijst van alle verkooppunten.

Met een klein inkomen, kan de aankoop van huisvuilzakken een financieel probleem zijn. Je krijgt een aantal huisvuilzakken gratis als je een klein inkomen hebt.

Voorwaarden

Je ontvangt een uitkering van het OCMW. Je krijgt dan een uitnodiging om huisvuilzakken af te halen.

  • je geniet een inkomensgarantie voor ouderen
  • je geniet een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap
  • je geniet een minimum ziekte-uitkering
  • je geniet een minimum werkloosheidsuitkering

Van punt 2 tot en met 5 gaat het over:

  • personen met gezinslast en een gezamenlijk inkomen van maximaal 1134,90 euro per maand
  • alleenstaande personen met een inkomen van maximaal 953,16 euro per maand

Aanvraag

Doe een aanvraag bij OCMW Mortsel. Neem hiervoor contact op met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Uitzonderingen

Je komt niet in aanmerking voor gratis vuilzakken als je samenwoont en alle inkomens boven de maximum bedragen komen.

Meenemen

  • rekeninguittreksel  van je uitbetalingsinstantie (ministerie van sociale zaken, ziekenfonds, vakbond, pensioen,…)
  • attest van samenstelling gezin
     

Uitgelicht

Onthaal sociale dienst

sociale dienst OCMW Mortsel

Deurnestraat 57

2640 Mortsel

03 443 06 80