Dag tegen armoede

14 op 100 gezinnen in Mortsel leven in armoede. Armoede, dat is niet enkel een kwestie van inkomen. Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen die intens met elkaar verweven zijn, zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid, ... Dat is een officiële omschrijving. Maar wat is arm zijn voor jou?

Een éénoudergezin heeft 41% meer kans om in armoede terecht te komen. Het inkomen is vaak 30% minder dan bij tweeverdieners. Veelal gaat het om alleenstaand moederschap. Realiteit is dat net deze groep vaak minder inspraak heeft in hun job, een kleiner netwerk en minder kansen op de arbeidsmarkt heeft. Slechts 65 % van alleenstaande mama’s houdt de combinatie werk en gezin vol.

9 van de 100 inwoners in Mortsel hebben het moeilijk om maandelijks alle rekeningen te betalen. In een gewone maand, want dan zijn er nog de maanden van het schoolgerief, de vakantiekampen, en de extra tandverzekering. Als die laatste er nog bij kan. Misschien is dat ook voor jou herkenbaar? Het einde van de maand is voor heel veel mensen vaak welgekomen.

10% van de wereldbevolking overleeft met minder dan 1,60 euro per dag. De helft van deze 10 % leeft Sub-Sahara en is jonger dan 18. Weet je nog, ‘Feed the world’, van Band Aid uit de jaren 80? Dat is voor die 10 % dat je dat liedje zingt, ook dit jaar weer, onder de kerstboom.

De cijfers zijn er en ze worden er niet beter op. COVID-19 gaat ook hier ongemeen hard tekeer. Mensen in armoede hebben vaker gezondheidsproblemen en behoren daardoor meer dan anderen tot de risicogroepen. De digitale kloof leidt ertoe dat kansarme kinderen achterstand oplopen op school. Door inkomensverlies en de prijsstijging van voeding en andere basisgoederen is het voor financieel kwetsbare huishoudens nog moeilijker geworden om het einde van de maand te halen...

De coronacrisis treft heel wat gezinnen op verschillende vlakken en de meest kwetsbare personen nog het hardst van allemaal. Daarom werkte Mortsel voor 2020 en 2021 een pakket steunmaatregelen uit ter waarde van 304.905 euro. Op die manier komen de subsidies van de Vlaamse en de federale overheid terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben. Corona zorgde onder meer voor een verdere digitalisering van de maatschappij. Met de subsidies kunnen we met een digipakket structurele hulp bieden aan mensen die digitaal een duwtje in de rug kunnen gebruiken. Naast begeleiding aan huis kan een laptop voorzien worden indien nodig.


De SDG's (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG's zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder België.

Armoede kreeg daarbij het nummer 1.

sdg

 

Uitgelicht