Subsidie voor de aanleg en onderhoud van weilanden

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van weilanden wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • een weiland wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
 • het weiland moet worden ingezaaid met een bloemenrijk graslandmengsel, of een daaraan gelijkaardig zaaimengsel met ecologische waarde. Een bestaand weiland hoeft niet te worden ingezaaid als deze aantoonbaar voldoende ecologische waarde heeft;
 • de onderlaag bestaat uit minimaal 80% gras- en lage kruidsoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
 • het gras wordt extensief begraasd, slechts secundair wordt het gras gemaaid met afvoer van maaisel en liefst opgestapeld als schuilplek;
 • bemesting afkomstig van de grazers is toelaatbaar, extern aangebrachte mest is verboden, overeenkomstig het Mestdecreet;
 • de omheining van een weiland gebeurt preferentieel door een lijnvormige KLE, de voorwaarden van de lijnvormige elementen zijn van toepassing. Indien het noodzakelijk is om loslopend vee in het weiland te houden, dan is de aanleg van een doornenhaag of –heg verplicht. Het is strikt verboden prikkeldraad, rasters, gaas of andere niet-natuurlijke omheiningen te gebruiken, met uitzondering van prikkeldraadafsluiting in kader van renen of slechts tijdelijk tot de doornenhaag of –heg voldoende gegroeid is om de functie van natuurlijke veekering te vervullen;
 • interne perceelafscheidingen of afscheidingen van verschillende beheervlakken gebeurt door weidepalen, al dan niet met renen. De weidepalen zijn gemaakt uit onbehandeld hout;
 • weidedieren worden behandeld met respect voor dierenwelzijn. De weidedieren moeten in hun basisbehoeften (water, schuilmogelijkheid) voorzien worden;
 • een weiland wordt in principe niet betreden, met uitzondering voor beheer van het vee, sport, ontspanning en zachte recreatie. Een trage weg door een weiland mag niet verhard worden.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

Het zaaimengsel wordt voor maximaal 40% van de kostprijs gesubsidieerd, met een plafond van 250 euro.

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

 • 100-500 m²: 0,20 euro per m² jaarlijks;
 • elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² jaarlijks.