Gezocht: vrijwilligers stembureaus verkiezingen van 9 juni

Stel jezelf kandidaat

Wil jij in een stembureau helpen als bijzitter of voorzitter? Dat horen we graag! Ieder stembureau is samengesteld uit een achttal personen: zeven bijzitters en één voorzitter.

Voorwaarden

Je kan je kandidaat stellen wanneer je:

  • minstens achttien jaar bent op de dag van de verkiezingen;
  • je stemgerechtigd bent in Mortsel.

Praktisch

  • Je bent in het stembureau aanwezig om 07.00 uur tot het afsluiten.  
  • Je wordt tijdens de verkiezingsdag voorzien van eten en drinken. 
  • Je ontvangt een kleine financiële vergoeding.  

Als voorzitter krijg je kort voor de verkiezingen een opleiding.