Vrijstelling van retributie op het parkeren

Volgende categorie├źn worden overeenkomstig het retributiereglement vrijgesteld van retributie op het gebruik van parkeerautomaten en de retributie op het gebruik van parkeerplaatsen waar een blauwe zone-reglementering van toepassing is.

  • Personen met een parkeerkaart voor mensen met een handicap, op een zichtbare plaats achter de 
    voorruit aangebracht.
  • Personen met een bewonerskaart zijn geen retributie verschuldigd voor het parkeren in hun zone 
    voor bewonersparkeren.
  • Voertuigen bestemd voor autodelen die geregistreerd zijn bij een autodeelinitiatief aangesloten bij het Vlaams netwerk autodelen en waaraan het college van burgemeester en schepenen een toelating heeft verleend om actief te zijn op het grondgebied Mortsel.
  • Medische en paramedische zorgverstrekkers in functie van de thuisverzorging van korte duur in het bezit van een gemeentelijke parkeerkaart en onder de voorwaarden bepaald in de gemeenteraadsbeslissing van 22 april 2008, op een zichtbare plaats achter de voorruit aangebracht.