Voorschotten op loon of sociale uitkeringen

Inhoud

Als de betaling van je sociale zekerheidsuitkering of je loon te lang op zich laat wachten, kan OCMW Mortsel je een voorschot geven. Dit voorschot wordt teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale zekerheidsuitkering is bv. een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Neem contact op met het onthaal Welzijn.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Brief vakbond of mutualiteit waarin aanvraag geregistreerd staat