Subsidie voor de aanleg en onderhoud van vijvers

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Vanaf dat een waterpartij groter en dieper is dan een plas of poel wordt het eerder een vijver genoemd. Vijvers vallen in de zomer niet droog en vriezen niet helemaal dicht in de winter. Hierdoor kunnen ze vis bevatten. Vijvers worden vaak speciaal aangelegd als visvijver omwille van die reden.

Vanwege hun grootte kunnen waterplanten niet over de hele oppervlakte verspreiden, noch kunnen zij tot de bodem wortelen. Er is hierdoor gelaagdheid in de breedte en diepte, met andere waterplanten. Vijvers hebben hierdoor een andere biodiversiteit dan plassen. Daarom wordt de aanleg en onderhoud van vijvers gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een vijver wordt gesubsidieerd vanaf een minimaal watervolume van 50 m³ of een minimale aaneengesloten wateroppervlak van 100 m²;
  • een vijver met een watervolume groter dan 5.000 m³ of een aaneengesloten wateroppervlakte groter dan 10.000 m² wordt aangevraagd als groot landschapselement;
  • een vijver heeft een minimale waterstand van 1 meter en moet het hele jaar door water bevatten. Hieronder wordt verstaan: een behoud van de wateroppervlakte van 80% en/of een behoud van de waterstand van 80%;
  • de vijver wordt ecologisch ingericht met inheemse waterplanten. De vijver mag vis bevatten. Recreatieve visvangst mag enkel gebeuren met toestemming van het stadsbestuur;
  • de vijver mag niet dichtslibben. Een onderhoudsprogramma dient opgesteld worden. Het mag een verland overgangsgedeelte bevatten, zolang de minimumvereisten worden gehaald.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de graafwerken bedraagt 40% van de kosten, met een plafond van 5.000 euro.

Voor het onderhoud bedraagt de subsidie 5 euro per m² wateroppervlakte elke 3 jaar, met een plafond van 5.000 euro.

Afhandeling

Aanvragen klein landschapselement