Verwerkingsdoeleinden

In de tabel hieronder geven we een overzicht van de verschillende verwerkingsdoeleinden met hun variabele bewaringstermijnen.

DomeinDoelGrondslagBewaartermijnVerwerkingsverantwoordelijke
Bestuurlijke handhaving en GASIntegriteitsbeoordeling economische sectoren in het kader van ondermijnende criminaliteitWettelijke verplichting10 jaarStad
BibliothekenAdministratieve verwerking van gegevens in functie van lidmaatschap en deelname aan activiteiten of projectenWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad
BurgerparticipatieVerwerking van persoonsgegevens in het kader van een burgerparticipatieproject, een inspraakmoment, een bewonersvergadering, enz.Toestemming1 jaar na het aflopen van het projectStad
BurgerzakenAdministratieve verwerking van gegevens in functie van levensgebeurtenissen, wettelijke documenten, attesten en aktenWettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad
CameratoezichtVerwerking van beeldopname in functie van het voorkomen, vaststellen en opsporen van misdrijven en overlastTaak van algemeen belang
Toestemming
30 dagenStad
CommunicatieAdministratieve verwerking van gegevens in functie van informatieacties over het gemeentebeleidWettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
DebiteurenbeheerVerwerking van de gegevens van debiteuren met het oog op een tijdige betalingContractuele overeenkomstConform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
Fiscaal en financieel beleidAdministratieve verwerking van gegevens in functie van inkomsten en uitgaven van het bestuurWettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad en OCMW
FiscaliteitVerwerken van de gegevens van belastingsplichtingen en administratieve verwerking in functie van inkomende bezwarenTaak van algemeen belangConform de wettelijke termijnStad
FotobestandenAdministratieve verwerking van directe en indirecte beeldgegevensGerechtvaardigd belang
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
HRAdministratieve verwerking van gegevens in functie van personeelsbeheer en deelname aan activiteitenWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
Informatievragen en klachtenbehandelingAdministratieve verwerking van gegevens om aan de vraag van de persoon of instantie te voldoenWettelijke verplichting
Vitaal belang
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
InspraakorganenAdministratieve verwerking van gegevens in functie van beleidsparticipatieWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad
Intergemeentelijke samenwerkingsverbandenDoorgeven en verwerken van gegevens in functie van diensten uitgevoerd door een aangestelde organisatieWettelijke verplichting
Contractuele overeenkomst
Conform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
KindzorgAdministratieve verwerking van gegevens in functie van kinderopvangWettelijke verplichting
Toestemming
Contractuele overeenkomst
Conform de wettelijke termijnStad en OCMW
LeefmilieuAdministratieve verwerking van gegevens in functie van afvalinzameling, duurzame aanwending van energiebronnen en deelname aan activiteitenTaak van algemeen belang
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad
LeveranciersbeheerAdministratieve verwerking van gegevens in functie van leveranciersbeheerWettelijke verplichting
Contractuele overeenkomst
Conform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
Lokale economieAdministratieve verwerking van gegevens van ondernemers in functie van het lokale ondernemersbeleid.ToestemmingConform de wettelijke termijnStad
Lokale Integrale Veiligheidscel (LIVC)Verwerking van persoonsgegevens voor de casusopvolging binnen het LIVCWettelijke verplichting1 jaar na laatste bespreking van de casusStad
MandatarissenbeheerVerwerking van de persoonsgegevens van mandatarissen in functie van de organisatie van beleidsorganen en het uitbetalen van de presentiegelden.Wettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
NoodplanningAdministratieve verwerking van gegevens in functie van Be-alert en het beheren van de databank crisisbeheer.Wettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad
OnderwijsbeleidAdministratieve verwerking van gegevens in functie van leerlingenbegeleiding, leerplannen en personeelsbeleidWettelijke verplichting
Toestemming
1 tot 30 jaarStad
Openbaarheid van bestuurAdministratieve verwerking van gegevens in functie van passieve openbaarheidWettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad en OCMW
PatrimoniumAdministratieve verwerking van gegevens in functie van aanleg en onderhoud aan wegen, weguitrusting, gebouwen en mobiliteitWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad en AGB
Sociale dienst en huisvestingAdministratieve verwerking van gegevens in functie van sociale, financiële & materiële hulpverleningWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnOCMW
ThuiszorgAdministratieve verwerking in functie van aanbod thuiszorgdienstenToestemmingConform de wettelijke termijnOCMW
VerenigingenAdministratieve verwerking van gegevens in functie van toelagen en deelname aan activiteitenWettelijke verplichting
Toestemming
Conform de wettelijke termijnStad
VergunningenAdministratieve verwerking van gegevens in functie van (ver)bouwen, economische activiteiten en evenementenWettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad
VerkiezingenVerwerking van de kiezersgegevens in functie van de organisatie van de verkiezingen.Wettelijke verplichtingConform de wettelijke termijnStad
VrijetijdsbeleidAdministratieve verwerking van gegevens in functie van deelname aan jeugd‐, sport‐ en culturele activiteiten en projectenToestemmingConform de wettelijke termijnStad
Websites van het lokaal bestuurVerwerking van surfgedragGerechtvaardigd belangConform de wettelijke termijnStad, OCMW en AGB
WijkteamsAdministratieve verwerking in functie van deelname aan sport‐, culturele‐, vormings‐
of gemeenschapsvormende activiteiten of gebruik van gezondheidsondersteunende dienstverlening
ToestemmingConform de wettelijke termijnOCMW
WoonzorgAdministratieve verwerking in functie van een transmurale en intramurale ouderenzorgContractuele overeenkomstConform de wettelijke termijn

OCMW