Verkeersremmende maatregelen in Prins Leopoldlei

Regelmatig krijgen we meldingen van bewoners uit de Prins Leopoldlei over auto’s die er te snel rijden. Om de snelheid van het autoverkeer naar beneden te halen in deze fietsstraat, willen we enkele versmallingen aanbrengen. Deze versmallingen zullen het verkeer verplichten om te vertragen.

We versmallen de weg op drie plaatsen door uitsprongen te maken die we met groen inplanten. Dit verandert het uitzicht van de straat van een grijze rechte baan naar een straat met groene versmallingen, waardoor bestuurders minder in de verleiding zullen komen om snel op te trekken tot op het einde van de straat.

Er wordt bewust niet voor verkeersdrempels of Berlijnse kussens gekozen omdat het telkens optrekken en afremmen voor veel geluidshinder en bijkomende uitstoot zorgt in een dichtbebouwde woonstraat zonder voortuinen. Deze drie versmallingen zorgen ervoor dat er drie parkeerplaatsen verdwijnen ten opzichte van de huidige situatie. Behalve extra groen, voorzien we in totaal ook 14 bijkomende stalplaatsen voor fietsen in deze uitsprongen.

PLan met snelheidsremmers Prins Leopoldlei.pdf2,7 Mb(pdf)

Heb je vragen, opmerkingen of bedenkingen? Dan kan je die via mail aan ons bezorgen.