Uithuiszettingen

Heb je achterstal in het betalen van je huur maar zijn er nog geen gerechtelijke stappen gezet tot een uithuiszetting via de vrederechter?

Via het fonds uithuiszettingen kan er reeds de helft van de achterstallige huur betaald worden.

Wil je meer informatie? Maak dan een afspraak op de dienst welzijn van lokaal bestuur Mortsel.