Onderzoek naar de uitbreiding van het warmtenet

Lokaal bestuur Mortsel is vastbesloten om mee te strijden tegen de klimaatverandering. In januari 2023 werd daarom beroep gedaan op EUCF, een Europees subsidiefonds dat als doel heeft om steden en gemeenten financieel te steunen in hun onderzoek naar duurzame energie-ontwikkelingen.

Met het subsidiebudget zal lokaal bestuur Mortsel samen met Warmte Verzilverd onderzoeken of het haalbaar is om het bestaande warmtenet uit te breiden naar de Lieven Gevaertstraat, Ridder van Ranstlei en Voorspoedlei.

Wie en wat is ‘Warmte Verzilverd’?

Warmte Verzilverd bv is een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower, aangevuld met de technische experten van Kelvin Solutions. Samen ontwikkelden ze het gelijknamige warmtenet in Mortsel, Edegem en Berchem, waarbij restwarmte van de Agfa-Gevaert fabriek wordt ingezet voor het leveren van duurzame verwarming en warm water voor enkele bedrijven, de Minerve-site in Edegem en het Zilverkwartier in Berchem.

Bewonersbevraging

In de zomer van 2023 liep een bewonersbevraging. Inwoners van de straten werden gevraagd om informatie over hun warmteverbruik en -productie te delen. Ook konden zij bij Warmte Verzilverd terecht met hun vragen over de mogelijke uitbreiding.

Op die manier kan de haalbaarheid en betaalbaarheid van de uitbreiding van het warmtenet bepaald worden. De antwoorden worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en worden niet publiek vrijgegeven. 

Alvast bedankt aan alle Mortselaars die hebben meegewerkt!

Resultaten

De resultaten van de studie zullen in april 2024 gekend zijn en worden dan ook publiek gemaakt.