Onderzoek naar de uitbreiding van het warmtenet

Ga meteen naar de bewonersbevraging

Lokaal bestuur Mortsel is vastbesloten om mee te strijden tegen de klimaatverandering. In januari 2023 werd daarom beroep gedaan op EUCF, een Europees subsidiefonds dat als doel heeft om steden en gemeenten financieel te steunen in hun onderzoek naar duurzame energie-ontwikkelingen.

Met het subsidiebudget zal lokaal bestuur Mortsel samen met Warmte Verzilverd onderzoeken of het haalbaar is om het bestaande warmtenet uit te breiden naar de Lieven Gevaertstraat, Ridder van Ranstlei en Voorspoedlei.

Wie en wat is ‘Warmte Verzilverd’?

Warmte Verzilverd bv is een samenwerking tussen energiecoöperaties ZuidtrAnt-W en Ecopower, aangevuld met de technische experten van Kelvin Solutions. Samen ontwikkelden ze het gelijknamige warmtenet in Mortsel, Edegem en Berchem, waarbij restwarmte van de Agfa-Gevaert fabriek wordt ingezet voor het leveren van duurzame verwarming en warm water voor enkele bedrijven, de Minerve-site in Edegem en het Zilverkwartier in Berchem.

We hebben jouw medewerking nodig!

Om te onderzoeken of uitbreiding van het warmtenet haalbaar en betaalbaar is, hebben we informatie nodig over jouw warmteverbruik. Hoeveel bedroeg jouw warmteverbruik de afgelopen jaren? Verwarm je momenteel op gas, elektriciteit, stookolie of een combinatie van technieken? Waar in jouw woning bevindt jouw ketel zich precies? Zijn er bepaalde ongerustheden die u heeft omtrent de aansluiting van het warmtenet? Dit zijn enkele van de vragen die ons cruciale inzichten geven. Jouw antwoorden worden vanzelfsprekend uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek en worden niet publiek vrijgegeven. 

Woon je in een van deze straten? We hopen van harte dat je wil meewerken door deze onmisbare informatie met ons te delen. Enkel zo kunnen we de studie tot een goed eind brengen en de bewoners van Mortsel helpen overschakelen naar duurzame verwarming zonder fossiele brandstoffen.

Naar de bewonersbevraging

De resultaten van de studie zullen in april 2024 gekend zijn en worden dan ook publiek gemaakt.

Alvast enorm bedankt voor jullie medewerking!