Tussenkomst in medische kosten

Inhoud

Als je een beperkt inkomen hebt, kan het OCMW tussenkomen in je medische, paramedische of farmaceutische kosten.

Je kan een tussenkomst krijgen in:

  • de remgelden voor wie een ziekteverzekering heeft;
  • de kosten voor medische prestaties waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt;
  • de bijdragen aan het ziekenfonds voor wie geen vrijstelling heeft.

Procedure

  • Doe een aanvraag bij het onthaal Welzijn.
  • De maatschappelijk werker zal een onderzoek naar de maatschappelijke en financiële situatie voeren.
  • Het bijzonder comité voor de sociale dienst beslist na een sociaal onderzoek.

Wat meebrengen

  • een overzicht van je inkomsten en uitgaven aan de hand van je rekeninguittreksels
  • een overzicht van de terugbetalingen bij je ziekenfonds
  • een overzicht van de aangekochte geneesmiddelen bij je apotheker.

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van je financiële situatie.