Timing aanpassingen Singel en Doolhoflaan in functie van heraanleg Edmond Thieffrylaan

Gepubliceerd op do 6 apr. 2023 om 18.37 uur
We willen de de veiligheid in deze straten voor schoolgaande kinderen, jongeren en fietsers in het algemeen garanderen.

De Edmond Thieffrylaan heeft nood aan een structurele heraanleg.

De geplande heraanleg van de Edmond Thieffrylaan zal de straat veranderen in een enkelrichtingsstraat. Bewoners van de omliggende straten vrezen dat een gedeelte van het verkeer dat vandaag door de Edmond Thieffrylaan rijdt, na het invoeren van de enkelrichting zijn weg zal zoeken door de Singel en Doolhoflaan. Hierdoor zou de veiligheid in deze straten voor schoolgaande kinderen, jongeren en fietsers in het algemeen afnemen. Om dit voor te zijn, plannen we op korte termijn ingrepen in deze twee straten in functie van de verkeersveiligheid.

Deze ingrepen houden voornamelijk in dat we door middel van bijkomende groenvakken en -stroken de rijbaan en hoeken overzichtelijker maken waardoor er minder conflicten zullen ontstaan. Ook door wegdeknagels te voorzien in het midden van de rijbaan, zal het verkeer beter gestroomlijnd worden en zullen auto’s zich beter aan de fietsstraatregels houden.

5 fasen

De aannemer zal op 17 april starten met deze aanpassingen. Om de hinder te beperken, zal de aannemer in 5 fasen werken. Er zal gewerkt worden vanaf Selland richting Edegemsestraat. Iedere fase zal, mede afhankelijk van het weer, ongeveer 7 tot 10 werkdagen duren, met uitzondering van de laatste fase die max. 5 dagen in beslag zal nemen.

FASE 1.pdf1,4 Mb(pdf)

FASE 2.pdf5,7 Mb(pdf)

FASE 3.pdf1,8 Mb(pdf)

FASE 4.pdf870,7 Kb(pdf)

FASE 5.pdf392 Kb(pdf)

De hinder tijdens de werken blijft beperkt. Het kan zijn dat het voetpad soms zeer tijdelijk onderbroken wordt om de aanpassingen aan het straatprofiel aan te sluiten op het bestaande voetpad. Daarnaast komt er een parkeerverbod aan beide zijden van de straat ter hoogte van de fase waar ze aan het werken zijn.

Dat is meteen de reden waarom we in 5 fasen werken, zodat er steeds zo maximaal mogelijk parkeerplaatsen beschikbaar blijven. Door aan beide zijden parkeerverbod te voorzien, kan het verkeer gedurende de werken steeds in twee richtingen blijven doorrijden. We vragen iedereen om dus steeds goed rekening te houden met de verkeersborden in de straat, die om de 7 à 10 dagen zullen opschuiven.