Woonmaatschappij Thuisrand

Op 1 juli 2023 startte in de Zuidrand de nieuwe Woonmaatschappij Thuisrand. Thuisrand zet de werking van De Ideale Woning en SVK Woonweb verder in één nieuwe maatschappij. Aan het contract van de huurders verandert niets. De werking en samenstelling van Thuisrand wijzigen wel. Zo bestaat de nieuwe Raad van Bestuur van Thuisrand uit minstens 1 afgevaardigde van elke gemeente (en stad) uit de Zuidrand. Ook namens de private aandeelhouders werd een vertegenwoordiger aangesteld, aangevuld met 2 onafhankelijke bestuurders.

Eén organisatie betekent betere dienstverlening

Iedereen in de Zuidrand - van huurders en kandidaten tot lokale besturen - kan dus voortaan terecht bij één organisatie. Door de samensmelting werden alle kennis en ervaring van de medewerkers van het vroegere SVK Woonweb en De Ideale Woning samengebracht, wat de dienstverlening alleen maar zal verbeteren. Thuisrand is werkzaam in de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en in de stad Mortsel.

Grote ambities op het vlak van sociaal wonen

Onder impuls van het nieuwe bestuur werden missie en visie herschreven, daarbij blijft Thuisrand ook kiezen voor het inhuren van private woningen (voorheen svk systeem). De uitdagingen zijn dan ook groot.

Thuisrand stelt het welzijn van de bewoners centraal en heeft extra oog voor de meest kwetsbaren. De nieuwe woonmaatschappij wil meebouwen aan een inclusieve samenleving waar mensen zich thuis voelen in leefbare en diverse buurten. Een samenleving ook waar met elkaar in dialoog wordt getreden en vooroordelen worden bestreden.

Contactgegevens Thuisrand

Een sociale woning huren

Voorwaarden inschrijving

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Je kan de voorwaarden nalezen op de website van de Vlaamse overheid. Iedereen die aan deze voorwaarden voldoet kan zich inschrijven.

De wachtlijst

Aangezien er een tekort is aan sociale huurwoningen, werken de Woonmaatschappijen met een wachtlijst. De chronologie van de inschrijvingen telt, wanneer een sociale woning wordt toegewezen. Dit betekent dat de persoon die eerst inschreef, eerst een sociale woning krijgt toegewezen die voor zijn gezin past. Op de website van de Vlaamse overheid vind je meer informatie over deze toewijzings- en voorrangsregels.

Het inschrijvingsformulier

Momenteel is er nog geen online centraal inschrijvingsregister waardoor de inschrijvingen alvast tot 1 januari 2024 nog steeds dienen te gebeuren via de voormalige aanvraagformulieren van De Ideale Woning en Woonweb.

Een sociale woning of kavel kopen

Naast woningen verhuren, verkopen Woonmaatschappijen ook sociale koopwoningen of kavels.

Voorwaarden inschrijving

Op de website van de Vlaamse overheid kan je nagaan of je in aanmerking komt voor een sociale koopwoning of sociale kavel. Je vindt er de toelatingsvoorwaarden en de uitzonderingsregels.

Het inschrijvingsformulier

Op de website van Thuisrand vind je het inschrijvingsformulier terug.

Zo kan je de formulieren zelf downloaden, invullen, ondertekenen, en samen met de nodige attesten bezorgen aan Thuisrand via de post of via koopwoning@thuisrand.be .