Tenlasteneming van een persoon die naar België komt voor een verblijf van maximum 3 maanden

Inhoud

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stel je jezelf financieel garant voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring voor een buitenlandse burger gedurende zijn verblijf in België.

Voorwaarden

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken.

Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of als buitenlandse burger die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België, een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

Wat meebrengen

OPGELET: het formulier moet tevens verplicht dubbelzijdig afgedrukt worden om geldig te zijn.

Informatiebrochure

Alvorens je een afspraak maakt, is het belangrijk dat je onderstaande informatiebrochure leest.

Brochure garanten van verbintenissen tot tenlasteneming.pdf198,3 Kb(pdf)