Subsidie voor de aanleg en onderhoud van taluds, wallen en holle wegen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van taluds, wallen en holle wegen wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een talud, wal of holle weg wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van 100 m² (op basis van de horizontale projectie), vanaf een minimale lengte van 10 meter met een minimale hoogte van 0,5 meter en een vlakke breedte van minimaal 1 en maximaal 10 meter (m.a.w. met uitsluiting van de hellingen);
  • wegen zijn ofwel onverhard of halfverhard, ofwel voor niet-gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van landbouwvoertuigen en dienstvoertuigen. Deze bepaling geldt niet voor spoorwegen;
  • de aanleg van een talud, wal of holle weg is vergunningsplichtig (reliëfwijziging), de aanvrager dient in bezit te zijn van een omgevingsvergunning;
  • het dekzand van de talud, wal of holle weg is niet vervuild overeenkomstig de richtwaarden van het VLAREBO. Dit geldt niet voor bestaande taluds, wallen of holle wegen;
  • de hellingen van de talud, wal of holle weg mogen niet afgegraven worden;
  • de hellingen van de talud, wal of holle weg hebben beplanting om erosie en verstuiving te vermijden. Dit mag spontaan gebeuren of aangeplant worden;
  • taluds, wallen of holle wegen kunnen beplant worden als lijnvormige landschapselement, de voorwaarden van die landschapselementen zijn van toepassing.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor de aanleg van een talud, wal of holle weg bedraagt de subsidie 2,5 euro per m³ grond, met een plafond van 500 euro.

Voor de beplanting en het beheer zijn de subsidies van de lijnvormige landschapselementen van toepassing.