Subsidiëring verenigingen

Verenigingen kunnen verschillende subsidies aanvragen in Mortsel.

Erkende verenigingen kunnen jaarlijks een basis- en werkingssubsidie aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn:

 • een ‘actieve leden’ - aantal van minimaal 15 personen hebben. Dit zijn leden die deelnemen aan de activiteiten van de erkende vereniging;
 • minimaal 10% van deze leden is inwoner van Mortsel;
 • minimaal 6 activiteiten (geen bestuursvergaderingen) georganiseerd het voorbije jaar op het grondgebied van Mortsel;
 • een volgehouden werking, te bewijzen aan de hand van een werkingsverslag;
 • een eigen website hebben of een pagina hebben op de site van lokaal bestuur Mortsel, met daarop de vermelding met steun van lokaal bestuur Mortsel.

De basissubsidie is afhankelijk van het aantal leden:

 • 15-50 leden: 100 euro;
 • 50-100 leden: 300 euro;
 • 101-200 leden: 500 euro;
 • 201-300 leden: 1000 euro;
 • meer dan 300 leden: 1500 euro.

De werkingssubsidie is afhankelijk van beleidsprioriteiten en de bijhorende indicatoren, die door het college worden vastgelegd.

Verenigingen kunnen maximaal 6 indicatoren aanduiden waarvoor ze het afgelopen werkingsjaar inspanningen hebben geleverd.

 • Verenigingen met minder dan 100 leden krijgen per behaalde indicator 100 euro (maximale werkingssubsidie 600 euro).
 • Verenigingen met meer dan 100 leden krijgen per behaalde indicator 200 euro (maximale werkingssubsidie 1200 euro).

Erkende verenigingen die kampen organiseren met minstens 4 opeenvolgende overnachtingen, kunnen hiervoor een extra kampsubsidie aanvragen van 1 euro per dag per deelnemer.

De stad stelt tevens jaarlijks een budget ter beschikking voor impulssubsidies kleinschalige en innovatieve projecten. Zowel erkende als niet-erkende (of startende) verenigingen kunnen hiervoor aanvragen indienen.

 • Impulssubsidie kleinschalige projecten: maximaal 1000 euro per project.
 • Impulssubsidie innovatieve projecten: maximaal 5000 euro per project.

Vragen ? verenigingen@mortsel.be of 03 444 17 75

Contact

Stadsonthaal

Vandaag
Nu gesloten
open van 09.00 tot 12.30 uur
Morgen
Gesloten
Meer openingsuren Stadsonthaal