Subsidiereglement duurzaam omgaan met water

Stad Mortsel stimuleert het duurzaam omgaan met water. Volgende werken worden onder bepaalde voorwaarden gesubsidieerd: 

  • de plaatsing van een regenwaterput;
  • het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel;
  • de aanleg van een groendak.

Het subsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2013.

Downloads

  • subsidiereglement duurzaam omgaan met water.pdf 370,8 Kb