Subsidiemogelijkheden voor verenigingen en burgerinitiatieven

Inhoud

WIE

WAT

BEDRAG

REGLEMENT

ERKENDE VERENIGINGEN

Voordeeltarief zalen LBM

A-tarief

Erkenning verenigingen

Materiaal huren bij Opnieuw & Co

www.opnieuwenco.be

Erkenning verenigingen

Basissubsidie op basis van ledenaantal

100 – 1500 euro

Subsidiëring verenigingen

Werkingssubsidie

100-1200 euro

Subsidiëring verenigingen

Kampsubsidie

1 euro per deelnemer/dag

Reglement subsidiëring kampen

Impulssubsidie kleinschalig project

Max. 1000 euro

Participatiereglement

Impulssubsidie innovatief project

Max. 5000 euro

Participatiereglement

Noordsteun

Max. 2500 euro

(50% subsidieerbare uitgaven)

Reglement Mondiaal

VERENIGINGEN MORTSEL

Impulssubsidie kleinschalig project

Max. 1000 euro

Participatiereglement

Impulssubsidie innovatief project

Max. 5000 euro

Participatiereglement

VERENIGINGEN

ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING

Zuidsteun Mondiaal

Max. 7500 euro

(75 % subsidieerbare uitgaven)

Reglement Mondiaal

Prijs Mondiaal Project van het jaar

euro 1000

Reglement Mondiaal

Impulssubsidie kleinschalig project

Max. 1000 euro

Participatiereglement

Impulssubsidie innovatief project

Max. 5000 euro

Participatiereglement

STRAATCOMITÉS

Subsidie buurtfeest/straatfeest

300 – 400 euro

Participatiereglement

Voordeeltarief zalen LBM

A-tarief

Erkenning verenigingen

Impulssubsidie kleinschalig project

Max. 1000 euro

Participatiereglement

Impulssubsidie innovatief project

Max. 5000 euro

Participatiereglement

Materiaal huren bij Opnieuw & Co

www.opnieuwenco.be

Erkenning verenigingen

BURGERINITIATIEF

Impulssubsidie kleinschalig project

Max. 1000 euro

Participatiereglement

Impulssubsidie innovatief project

Max. 5000 euro

Participatiereglement

BURGER

Toelage kadervorming

Max. 120 euro

(50% cursus)

Reglement Kadervorming