Struikelsteen

Intergemeentelijk project

Op dit moment is er een intergemeentelijk project rond struikelstenen in voorbereiding. De intergemeentelijke Erfgoedcel van de Zuidrand Antwerpen neemt dit project voor onze regio op. Er worden inhoudelijke criteria uitgewerkt.

Je bezorgt momenteel de informatie over je familielid aan de erfgoedcel via een e-mail aan Michelle.Segers@dezuidrand.be. De Erfgoedcel zal je kandidatuur dan verder behandelen. 

Betekenis struikelsteen

De naam struikelsteen is de vertaling van het Duitse woord ‘Stolperstein’. Een struikelsteen is een gedenkteken ter nagedachtenis van een slachtoffer van het nationaalsocialisme tijdens WOII. Het is een kasseivormige steen, bedekt met een plaatje waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum en eventueel plaats en datum van overlijden van het slachtoffer zijn gegraveerd.

De struikelsteen wordt geplaatst ter hoogte van waar het slachtoffer woonde, werkte, studeerde of veel tijd doorbracht.