Stempelcontrole voor gedeeltelijk werklozen

Inhoud

Ben je werkloos en begin je deeltijds te werken met een inkomensgarantie-uitkering, dan moet je je gewerkte uren bijhouden op het formulier ‘C3-deeltijds’.  Dit formulier C3-deeltijds dient om de inkomensgarantie-uitkering van de RVA te ontvangen. Je krijgt het bij je betalingsinstantie.

De eerste keer moet je het formulier binnen de acht dagen geldig laten verklaren bij de gemeente of bij de VDAB. Dan laat je het formulier van de huidige maand én die voor de volgende drie maanden valideren. Nadien kom je om de drie maanden terug voor de validering van de volgende drie formulieren. Je moet de volgende drie formulieren laten afstempelen vóór de aanvang van de maand van het volgende formulier. Enkel formulieren waarop de maand en je persoonsgegevens zijn ingevuld of een plakbriefje van de vakbond werd gekleefd, worden afgestempeld.

Wat meebrengen

Bij aanvang van deeltijdse betrekking:

  • vier formulieren 'C3-deeltijds' volledig ingevuld met identiteitsgegevens voor de huidige maand en de volgende drie maanden;
  • identiteitskaart.

De volgende keren:

  • drie formulieren C3-deeltijds volledig ingevuld met identiteitsgegevens voor de drie maanden volgend op de huidige maand;
  • identiteitskaart.

Bedrag

Gratis.

Meer info

Wanneer

Binnen de acht dagen na het aanvatten van de deeltijdse betrekking, daarna om de drie maanden.

Wie

Voor alle inwoners van Mortsel die werkloos zijn en starten met een deeltijdse baan.

Wat ontvang je?

Een gemeentestempel en datumstempel op het formulier C3. Bij de eerste aanmelding wordt de validatie gedaan voor de lopende maand en de volgende drie maanden. Bij de volgende aanmelding worden steeds de drie daaropvolgende maanden gevalideerd. De validering gebeurt vóór aanvang van de eerstvolgende maand.