Stedenbouwkundige inlichtingen

Aanvragen

Inhoud

Bij een verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht ‘stedenbouwkundige inlichtingen’ op te vragen over het pand. Daarin wordt informatie gegeven over de stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Wie een grond of gebouw wenst over te dragen – verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten – moet vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. 

Procedure

Het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen door een notaris verloopt via ons digitaal formulier via bovenstaande button.

Bedrag

De kostprijs van deze inlichtingen is vastgesteld op 60 euro.