Stedenbouwkundige inlichtingen

Start je aanvraag via het Vastgoedinformatieplatform (VIP)

Inhoud

Opgelet! Op 13 februari 2023 maakte Mortsel de overstap naar het Vastgoedinformatieplatform (VIP). 

Bij een verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht ‘stedenbouwkundige inlichtingen’ op te vragen over het pand. Daarin wordt informatie gegeven over de stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten, …

Wie een grond of gebouw wenst over te dragen - verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten - moet vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. 

Procedure

Je wordt via bovenstaande knop doorverwezen naar het Vastgoedinformatieplatform.

Bedrag

De kostprijs van deze inlichtingen is vastgesteld op 100 euro.