Stedenbouwkundige inlichtingen

Aanvragen

Inhoud

Opgelet! Op 13 februari maakte Mortsel de overstap naar het Vastgoedinformatieplatform (VIP). Enkel particulieren kunnen nog een aanvraag via onze website doen.

Notarissen en vastgoedmakelaars kunnen hun aanvraag doen via het 'vastgoedinformatieplatform'.

Bij een verkoop, erfpacht, erfenis of andere notariële overdracht van een eigendom is de notaris verplicht ‘stedenbouwkundige inlichtingen’ op te vragen over het pand. Daarin wordt informatie gegeven over de stedenbouwkundige bestemmingen, vergunningen, overtredingen, milieu, leegstand, erfdienstbaarheden, lasten,…

Wie een grond of gebouw wenst over te dragen – verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten – moet vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. 

Procedure

Het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen door particulieren verloopt via ons digitaal formulier via bovenstaande button. Notarissen en vastgoedmakelaars worden verwezen naar het Vastgoedinformatieplatform.

Bedrag

De kostprijs van deze inlichtingen is vastgesteld op 60 euro.