Starterssubsidie voor ondernemers

Vraag aan

Inhoud

Lokaal bestuur Mortsel blijft de komende jaren volop inzetten op het commercieel centrum. Met de starterssubsidie willen we als stad startende ondernemers binnen de sectoren detailhandel en horeca ondersteunen om zich te vestigen in het commercieel centrum van Mortsel en zo de leegstand in onze stad helpen wegwerken.

Om in aanmerking te komen voor een starterssubsidie moet je één van de volgende ondernemende activiteiten uitoefenen als hoofdactiviteit zoals ingeschreven in de Kruispuntbank:

 • detailhandelszaak;
 • horecazaak.

Neem vooraf het reglement rond de starterssubsidie door en kijk of je in aanmerking komt voor deze subsidie.

Procedure

Je kan je aanvraag schriftelijk of digitaal doen via de linken op deze pagina. Je doet dat binnen de periode van één tot zes maanden na de opening van je zaak. We hebben volgende documenten nodig om je aanvraag te vervolledigen:

 • een uittreksel uit de KBO;
 • een bewijs van inschrijving bij een sociale verzekeringskas voor een zelfstandig hoofdberoep;
 • een kopie van het handelshuurcontract of aankoopakte van het handelspand;
 • een beknopte weergave van het ondernemersplan van de onderneming (minimum vijf A4 bladzijden), waaruit bovendien de meerwaarde voor de detailhandel of horeca op het grondgebied van de stad Mortsel moet blijken.

  Volgende elementen moeten duidelijk terug te vinden zijn in het ondernemingsplan:
  • projectvoorstelling;
  • marktanalyse;
  • missie, visie en strategie;
  • marketingplan;
  • financieel plan.

 • een bewijs van leegstand ingeval van een leegstaand handelspand (meer dan zes maanden) waar je je activiteit gaat uitoefenen. 

Bedrag

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van de zone waarin de onderneming die deze subsidie aanvraagt, zich vestigt.

 ZONE 1ZONE 2ZONE 3
Premiebedrag in euro3.7502.0001.000

Het premiebedrag wordt verhoogd wanneer het betrokken pand als leegstaand handelspand kan worden ingedeeld.

 ZONE 1ZONE 2ZONE 3
Premiebedrag in euro5.0002.5001.500

ZONE 1

 • Floralaan: huisnummers 79 tot en met 91;
 • Gemeenteplein: volledig;
 • Grotenhof: huisnummers 1 tot en met 13;
 • Pieter Reypenslei: huisnummers 1 tot en met 30;
 • Sint-Benedictusstraat: huisnummers 132 tot en met 146;
 • Stadsplein: volledig;
 • Statielei: huisnummers 1 tot en met 137(*).

 (*) handelspanden in de gaanderijen Vapole en Ter Linde behoren enkel tot deze zone voor zover zij een uitstalraam hebben dat geheel of gedeeltelijk uitgeeft op de Statielei.

 ZONE 2

 • Antwerpsestraat: huisnummers 1 tot en met 85;
 • Edegemsestraat: huisnummers 1 tot en met 40;
 • Eggestraat: huisnummers 1 tot en met 46;
 • Heilig-Kruisstraat: huisnummers 1 tot en met 20;
 • Mechelsesteenweg: huisnummers 1 tot en met 26;
 • Dorpstraat: volledig;
 • Kerkstraat: huisnummers 1 tot en met 30;
 • Lepelstraat: volledig;
 • Sint-Benedictusstraat: huisnummers: 1 tot en met 35;
 • Stadsterras;
 • Statielei: handelspanden in de gaanderijen Vapole en Ter Linde, voor zover zij geen uitstalraam of een deel ervan hebben dat uitgeeft op de Statielei.

ZONE 3

Overige straten op het grondgebied van de stad Mortsel.

Downloads

 • schriftelijk aanvraagformulier starterssubsidie.pdf 267,1 Kb