Starterspremie voor jonge gezinnen

Aanvragen

Inhoud

Het stadsbestuur van Mortsel wil jonge gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden ondersteunen in de aankoop van hun eerste en enige woning in Mortsel. De starterspremie is een tussenkomst in de aankoopkosten van een bescheiden woning en houdt rekening met het inkomen en de gezinslast.

Voorwaarden

  • De woning mag niet duurder zijn dan 270.000 euro
  • De kopers moeten particulieren zijn
  • De kopers moeten jonger zijn dan 36 jaar
  • Het gezamenlijke – netto-belastbaar – gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 45.000 euro, vermeerderd met 2.500 per persoon ten laste
  • De aanvrager van de premie moet de voorbije zes jaar minstens drie jaar in de stad Mortsel hebben gewoond
  • De aanvrager moet de woning zelf betrekken
  • De aanvrager mag de woning niet verkopen binnen de vijf jaar na toekenning van de premie

Bedrag

De premie bedraagt 1.000 euro. Per persoon ten laste komt daar 250 euro bij.

Downloads

  • attest eigendomsregistratie.pdf 74,5 Kb
  • reglement starterspremie.pdf 52,9 Kb