Subsidie voor de aanleg en onderhoud van solitaire struiken en struikengroepen

Aanvragen klein landschapselement

Inhoud

Net als bomen kunnen struiken en laagstammige bomen, wanneer er geen andere hogere beplanting in de buurt is, boven het landschap uitsteken zodat ze een eigen landschapselement worden.

Onder deze groep vallen ook de veteraanbomen en -struiken. Veteraanbomen en -struiken zijn bomen en struiken die in de laatste fase van hun levensloop zijn. Dit betekent niet dat ze doodgaan, veteraanbomen en -struiken kunnen nog tientallen tot honderden jaren leven. Veteraanbomen en -struiken zien er anders uit dan andere bomen en struiken, hun kroon is kleiner, ze hebben holtes in hun stammen en ze hebben meer schimmels op het hout. Veteraanbomen en -struiken zijn naast voedsel voor de schimmels ook nestmogelijkheden voor holtedieren zoals spechten, uilen of vleermuizen.

Daarom wordt de aanleg en onderhoud van solitaire (veteraan)bomen en struiken gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • maximaal 5 struiken of laagstammige bomen als er geen andere struiken of laagstammige bomen in een omtrek van 20 meter zijn (grassen en kruiden mogen wel), met een maximale oppervlakte van 100 m²;
 • de struiken of laagstammige bomen dienen duidelijk geassocieerd met elkaar blijven, er mogen slechts maximaal drie op één rij geplant worden;
 • de plant of planten dienen volledig uit te groeien tot de volledige habitus. Onderhoud blijft beperkt tot gezondheids- of veiligheidshalve wegsnoeien van zieke of gevaarlijke takken;
 • bovenstaande bepalingen gelden niet voor veteraanbomen of -struiken. Onderhoud van veteraanbomen of –struiken dient in functie zijn van de biologische, erfgoedkundige en landschappelijke instandhouding van de boom of struik;
 • de plantafstand van de struik of struiken of boom of bomen bedraagt 1 meter.
 • het plantgoed heeft een minimumformaat van 8 tot 10 cm.
 • fruit of kleinfruit mag na de val achtergelaten worden voor wilde dieren, door vee opgegeten worden of geoogst worden met oog op niet-commerciële eigen of lokale productie en/of consumptie.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

 • niet-bewortelde poten van bomen: 2,50 euro per poot;
 • struiken: 0,50 euro per plant.

Er wordt geen subsidie voorzien voor het onderhoud, behalve bij veteraanbomen en -struiken. De onderhoudssubsidie voor veteraanbomen en -struiken is eenmalig 250 euro.