Subsidie voor de aanleg en onderhoud van solitaire struiken en struikengroepen

Aanvragen klein landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van solitaire (veteraan)bomen en struiken wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • maximaal 5 struiken of laagstammige bomen als er geen andere struiken of laagstammige bomen in een omtrek van 20 meter zijn (grassen en kruiden mogen wel), met een maximale oppervlakte van 100 m²;
  • de struiken of laagstammige bomen dienen duidelijk geassocieerd met elkaar blijven, er mogen slechts maximaal drie op één rij geplant worden;
  • de plant of planten dienen volledig uit te groeien tot de volledige habitus. Onderhoud blijft beperkt tot gezondheids- of veiligheidshalve wegsnoeien van zieke of gevaarlijke takken;
  • bovenstaande bepalingen gelden niet voor veteraanbomen of -struiken. Onderhoud van veteraanbomen of –struiken dient in functie zijn van de biologische, erfgoedkundige en landschappelijke instandhouding van de boom of struik;
  • de plantafstand van de struik of struiken of boom of bomen bedraagt 1 meter.
  • het plantgoed heeft een minimumformaat van 8 tot 10 cm.
  • fruit of kleinfruit mag na de val achtergelaten worden voor wilde dieren, door vee opgegeten worden of geoogst worden met oog op niet-commerciële eigen of lokale productie en/of consumptie.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

  • niet-bewortelde poten van bomen: 2,50 euro per poot;
  • struiken: 0,50 euro per plant.

Er wordt geen subsidie voorzien voor het onderhoud, behalve bij veteraanbomen en -struiken. De onderhoudssubsidie voor veteraanbomen en -struiken is eenmalig 250 euro.