Subsidie voor de aanleg en onderhoud van solitaire bomen en bomengroepen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van solitaire (veteraan)bomen wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • maximaal 5 hoogstammige bomen als er geen andere hoogstammige bomen in een omtrek van 20 meter zijn (struiken en grassen/kruiden mogen wel), met een maximale oppervlakte van 100 m²;
  • de hoogstammige bomen dienen duidelijk geassocieerd met elkaar blijven, er mogen slechts maximaal drie op één rij geplant worden;
  • de boom of bomen dienen uit te groeien tot de volledige habitus. Onderhoud blijft beperkt tot gezondheids- of veiligheidshalve wegsnoeien van zieke of gevaarlijke takken;
  • bovenstaande bepalingen gelden niet voor veteraanbomen. Onderhoud van veteraanbomen dient in functie zijn van de biologische, erfgoedkundige en landschappelijke instandhouding van de boom;
  • de plantafstand van de boom of bomen bedraagt 6 tot 10 meter voor bomen van grootteorde 2 en 10 tot 15 meter voor bomen van grootteorde 1;
  • Het plantgoed heeft een minimumstamomtrek van 8 tot 10 cm.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

  • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom;
  • niet-bewortelde poten van bomen: 2,50 euro per poot;

Er wordt geen subsidie voorzien voor het onderhoud, behalve bij veteraanbomen. De onderhoudssubsidie voor veteraanbomen is eenmalig 250 euro.