Subsidie voor de aanleg en onderhoud van solitaire bomen en bomengroepen

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Bomen steken vanwege hun grootte uit en boven het landschap. Bomen zijn hierdoor lang als herkenningspunt gebruikt, bijvoorbeeld bij een kapel, op heuvels waar recht werd gesproken, of vanwege praktische of esthetische redenen, zoals op perceelhoeken, als schuilplek voor vee of een eenzame treurwilg bij een vijver. Bij afwezigheid van andere bomen in de directe buurt kunnen één of enkele bomen zo uitgroeien tot een landschapselement.

Onder deze groep vallen ook de veteraanbomen. Veteraanbomen zijn bomen die in de laatste fase van hun levensloop zijn. Dit betekent niet dat ze doodgaan, veteraanbomen kunnen nog honderden jaren leven. Veteraanbomen zien er anders uit dan andere bomen, hun kroon is kleiner, ze hebben holtes in hun stammen en ze hebben meer schimmels op het hout. Veteraanbomen zijn naast voedsel voor de schimmels ook nestmogelijkheden voor holtedieren zoals spechten, uilen of vleermuizen.

Daarom wordt de aanleg en onderhoud van solitaire (veteraan)bomen gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

 • maximaal 5 hoogstammige bomen als er geen andere hoogstammige bomen in een omtrek van 20 meter zijn (struiken en grassen/kruiden mogen wel), met een maximale oppervlakte van 100 m²;
 • de hoogstammige bomen dienen duidelijk geassocieerd met elkaar blijven, er mogen slechts maximaal drie op één rij geplant worden;
 • de boom of bomen dienen uit te groeien tot de volledige habitus. Onderhoud blijft beperkt tot gezondheids- of veiligheidshalve wegsnoeien van zieke of gevaarlijke takken;
 • bovenstaande bepalingen gelden niet voor veteraanbomen. Onderhoud van veteraanbomen dient in functie zijn van de biologische, erfgoedkundige en landschappelijke instandhouding van de boom;
 • de plantafstand van de boom of bomen bedraagt 6 tot 10 meter voor bomen van grootteorde 2 en 10 tot 15 meter voor bomen van grootteorde 1;
 • Het plantgoed heeft een minimumstamomtrek van 8 tot 10 cm.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

 • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
 • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
 • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
 • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
 • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor de aankoop voor het plantgoed bedraagt:

 • hoogstammig beworteld plantgoed: 10 euro per boom;
 • niet-bewortelde poten van bomen: 2,50 euro per poot;

Er wordt geen subsidie voorzien voor het onderhoud, behalve bij veteraanbomen. De onderhoudssubsidie voor veteraanbomen is eenmalig 250 euro.