Sociale koopwoning

Inhoud

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) bieden woningen aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen. Wanneer je interesse hebt in een sociale koopwoning in Mortsel kan je terecht bij de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arro Antwerpen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning in Mortsel moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt geen eigendom
 • Op de referentiedatum, mag je inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 9.817 euro en niet hoger zijn dan:
  • 41.096 euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste
  • 45.200 euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 61.638 euro in alle andere situaties.
  • Dit bedrag mag verhoogd worden met 4.104 euro per persoon ten laste.

Alle details over de voorwaarden en inkomensgrenzen kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Hou ook rekening met de verplichtingen wanneer je een sociale woning koopt.

Procedure

Om je in te schrijven neemt je contact op met Arro Antwerpen.

Externe links