Sneeuw- en ijzelbestrijding

Inhoud

Bij sneeuwval zet lokaal bestuur Mortsel strooiploegen aan het werk om de veiligheid van de weggebruikers te verzekeren. Daarbij zetten we zowel in op verbindingswegen, de fietsostrade als op grotere fietspaden en voetpaden. We zijn op zo'n momenten continu aan het werk maar niet alle wegen kunnen gestrooid worden. Daarvoor is de zoutvoorraad te beperkt, de tijd te beperkt en het aantal kilometer wegen te groot. We maakten daarom een strooiplan op dat aangeeft welke routes prioritair gestrooid worden, welke wegen nadien gestrooid worden en welke wegen niet gestrooid kunnen worden.

Prioritering

In het strooiplan houden we vooral rekening met de verbindingsfunctie van wegen en bijvoorbeeld de bereikbaarheid van rusthuizen en ziekenhuizen. Dat wil zeggen dat alle gewestwegen (zoals Liersesteenweg, Antwerpsestraat, maar ook Krijgsbaan) prioritair gestrooid worden. Vervolgens de lokale verbindingswegen. De kleinere wijkwegen kunnen niet worden gestrooid.

Ook zetten we in om de fietspaden sneeuwvrij te houden. Hierbij geldt hetzelfde principe: de grote fietswegen, zoals de fietsostrade, worden prioritair aangepakt, dan pas de lokale doorgangswegen.

Tot slot strooien we ook manueel zout op heel wat plekken op ons openbaar domein. Denk bijvoorbeeld aan de voetpaden voor openbare gebouwen, op de tramperrons, rond de kerken, op brugdekken, of (met ecologisch aangepast zout) de verbindingswegen in Park Oude-God.

Blijf steeds voorzichtig, ook als er gestrooid is

Toch moeten we ook realistisch zijn. Het blijft vaak dweilen met de kraan open, zolang het blijft sneeuwen of vriezen. Vrijgemaakte fietspaden sneeuwen terug onder, of het kleine laagje sneeuw dat blijft liggen wordt een ijsbaan. Onze diensten hebben ook verschillende uren nodig om het strooiplan in zijn totaliteit uit te voeren. Wat ’s ochtends gestrooid of geveegd werd, is vaak ’s middags weer een probleemzone. We garanderen je echter dat we steeds in de weer blijven!