Slechtvalken

Inhoud

Ter ondersteuning van lokale biodiversiteit werd er in september 2002 i.s.m. het FIR (Fonds voor instandhouding van Roofvogels) op de 70 meter hoge ‘Gevaert'-schoorsteen een slechtvalken-nestkast geplaatst. De slechtvalk was 25 jaar geleden zo goed als volledig uitgestorven in België (o.a. door pesticidengebruik), maar is sinds begin deze eeuw terug in opmars.