Security

Inhoud

Als organisator van een fuif is het belangrijk dat je weet dat de inzet van een bewakingsdienst nooit kan worden verplicht via een politiereglement of door een besluit van de burgemeester.

Beslis je toch om een bewakingsteam in te zetten dan heb je als fuiforganisator volgende mogelijkheden:

  • je kan een erkende bewakingsfirma inhuren. Dit moet je melden in je aanvraag om een fuif te organiseren via het online evenementenloket. De burgemeester kan dit weigeren;
  • je doet een beroep op eigen vrijwilligers. Daarvoor gebruik je een apart formulier. Ook hier kan de burgemeester bepaalde personen weigeren;
  • je kan ook opteren voor een combinatie van professionele bewakers en vrijwilligers.

Uitzonderingen

Alle Mortselse jeugdverenigingen ondertekenden het fuivencharter, waarmee ze zich engageren om steeds minimum 4 mensen te voorzien voor het toezicht.

Regelgeving

Sinds 10 november 2017 (BS 2017-10-31) is de nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid van kracht (wet van 2 oktober 2017). Een belangrijke wijziging in deze wet is dat een vereniging bij een evenement of ter gelegenheid van een occasionele dansgelegenheid die ze zelf organiseert, statisch toezicht en controle op het publiek kan laten uitoefenen door de effectieve leden van de vereniging of door personen die een band met de vereniging hebben. Wel moet de burgemeester, na advies van de korpschef, toestemming verlenen. De vrijwilligers vallen niet onder de notie 'interne bewakingsdienst', maar ze moeten aan bijkomende voorwaarden voldoen en ze mogen geen fooien ontvangen. Ze kunnen bagage controleren, de toegang ontzeggen en personen vatten in afwachting van de komst van de politiediensten.

De vereniging die vrijwilligers inschakelt voor deze bewakingstaken moet dit minstens 14 dagen vóór het begin van het evenement melden aan de burgemeester via een formulier en een kopie hiervan moet op dezelfde moment worden bezorgd aan het ministerie Binnenlandse Zaken via het mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be.

aanvraagformulier toestemming vrijwilligers bewakingsactiviteiten.pdf268,1 Kb(pdf)

Meer info via het mailadres evenementenloket@mortsel.be.