Subsidie voor de aanleg en onderhoud van schuilplekken

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg van schuilplekken wordt indirect gesubsidieerd. Schuilplekken zijn door de mens gemaakte stapels van groenafval of natuurlijke materialen die dienst doen als verstop-, nest- en overwinteringsplaatsen voor dieren.

De volgende stapels worden erkend als schuilplek: takkenhopen en –rillen, houtstapels en loofhopen (met voldoende grote openingen), wortelkluiten, steenhopen en –stapels (zonder mortel, met voldoende grote openingen), omgekeerde kapotte bloempotten en andere keramische of metalen potten, hooimijten, muizenruiters, -piramides, -stoven en –oppers, bladkorven (korven mogen niet afgesloten zijn, zijn toegankelijk voor dieren en de compost is in direct contact met de grond), composthopen en –bakken (bakken mogen niet afgesloten zijn, zijn toegankelijk voor dieren en de compost is in direct contact met de grond) en (holle) boomstammen.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een schuilplek is geassocieerd met een ander landschapselement;
  • een schuilplek wordt gemaakt uit groenafval afkomstig van andere, liefst nabijgelegen, landschapselement. Het bevat geen andere vormen van niet-biologisch afbreekbaar afval of schadelijke afvalstoffen.
  • de schuilplek wordt niet verstoord tijdens het overwinteringsseizoen (1 november tot 31 maart) of het broedseizoen (1 maart tot 30 juni). Er mag hiervan worden afgeweken op basis van het dier;
  • voor schuilplekken gemaakt uit steen, aardewerk of andere niet-biologisch afbreekbare materialen (mogen geen plastics zijn) dient schriftelijk toestemming aan de milieudienst worden aangevraagd. Zulke schuilplekken geplaatst zonder toestemming van de milieudienst worden gezien als sluikstort en de dader wordt gepenaliseerd overeenkomstig het algemeen uniform politiereglement.
  • speciaal gemaakte kasten (bijenkasten, nestkasten, insectenhotels en dergelijke) worden niet erkend als een schuilplek;

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor het onderhoud van een landschapselement waarbij het groenafval wordt verwerkt als schuilplek wordt additief verhoogd met 20%.