Subsidie voor de aanleg en onderhoud van schuilplekken

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

Schuilplekken zijn door de mens gemaakte stapels van groenafval of natuurlijke materialen die dienst doen als verstop-, nest- en overwinteringsplaatsen voor dieren.

Bij het snoeien van bomen en struiken of het opruimen van de bladeren is de eerste impuls deze bladeren weg te voeren naar een recyclagepark. Nochtans, voor veel organismen zijn dode plantenresten een bron van voedsel, nest- en schuilplaats. Egels zoeken vaak een hoop bladeren of takken om te slapen in de winter. Muizen vertoeven graag in hooimijten. Het groenafval worden door schimmels, regenwormen, insecten en andere ongewervelde dieren afgebroken, waarbij de voedingsstoffen terug in het ecosysteem terechtkomen.

Schuilplekken kunnen verscheidene vormen aannemen en worden als dusdanig erkend als schuilplek: takkenhopen en –rillen, houtstapels en loofhopen (met voldoende grote openingen), wortelkluiten, steenhopen en –stapels (zonder mortel, met voldoende grote openingen), omgekeerde kapotte bloempotten en andere keramische of metalen potten, hooimijten, muizenruiters, -piramides, -stoven en –oppers, bladkorven (korven mogen niet afgesloten zijn, zijn toegankelijk voor dieren en de compost is in direct contact met de grond), composthopen en –bakken (bakken mogen niet afgesloten zijn, zijn toegankelijk voor dieren en de compost is in direct contact met de grond) en (holle) boomstammen.

Daarom wordt de aanleg van schuilplekken indirect gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een schuilplek is geassocieerd met een ander landschapselement;
  • een schuilplek wordt gemaakt uit groenafval afkomstig van andere, liefst nabijgelegen, landschapselement. Het bevat geen andere vormen van niet-biologisch afbreekbaar afval of schadelijke afvalstoffen.
  • de schuilplek wordt niet verstoord tijdens het overwinteringsseizoen (1 november tot 31 maart) of het broedseizoen (1 maart tot 30 juni). Er mag hiervan worden afgeweken op basis van het dier;
  • voor schuilplekken gemaakt uit steen, aardewerk of andere niet-biologisch afbreekbare materialen (mogen geen plastics zijn) dient schriftelijk toestemming aan de milieudienst worden aangevraagd. Zulke schuilplekken geplaatst zonder toestemming van de milieudienst worden gezien als sluikstort en de dader wordt gepenaliseerd overeenkomstig het algemeen uniform politiereglement.
  • speciaal gemaakte kasten (bijenkasten, nestkasten, insectenhotels en dergelijke) worden niet erkend als een schuilplek;

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bij de aanvraag wordt de volgende documenten bijgevoegd:

  • beplantingsplan (schaal: minimaal 1/100) waarop duidelijk de landschapselementen, de plantsoorten, de maten, de plantafstanden,… worden aangegeven. Op basis van het beplantingsplan wordt de subsidie bepaald. Dit hoeft geen professioneel plan te zijn, een schets met als achtergrond een luchtfoto is voldoende;
  • omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vegetatiewijziging of wijziging van kleine landschapselementen (indien van toepassing);
  • schriftelijke toestemming van de eigenaar van het terrein waaruit blijkt dat de beheerder de landschapselementen mag aanleggen op zijn/haar eigendom (indien van toepassing). Indien u eerder een aanvraag voor hetzelfde landschapselement heeft ingediend en de toestemming heeft bijgevoegd, is dit optioneel;
  • facturen van de uitgevoerde werken of aankoop plantgoed;
  • motivatienota met de afwijking op de voorwaarden van het reglement (indien van toepassing). Aanvragers mogen een afwijking van de algemene of specifieke voorwaarden vragen, mits grondige motivatie. Deze afwijking is een gunst, geen recht, en wordt individueel beoordeeld.

Bedrag

De subsidie voor het onderhoud van een landschapselement waarbij het groenafval wordt verwerkt als schuilplek wordt additief verhoogd met 20%.