RUP Ter Linden

Op 15 maart 2012 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Ter Linden' goed. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel in zitting van 20 december 2011.

Downloads

  • toelichtingsnota RUP Ter Linden.pdf 11,3 Mb
  • stedenbouwkundige voorschriften RUP Ter Linden.pdf 614,9 Kb
  • grafisch plan RUP Ter Linden.pdf 1 Mb