RUP Sportlandschap

Op 6 mei 2010 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Sportlandschap' goed. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel in zitting van 23 februari 2009.

Het volgende artikel werd niet goedgekeurd:

  • artikel 8.3. beheer: 'Deze zone dient te worden aangelegd door de lokale waterbeheerder die tevens instaat voor het onderhoud ervan'

Downloads

  • toelichtingsnota RUP Sportlandschap.pdf 4,4 Mb
  • stedenbouwkundige voorschriften RUP Sportlandschap.pdf 496,7 Kb
  • grafisch plan RUP Sportlandschap.pdf 2 Mb