RUP Cantecroy

Op 21 juni 2012 keurde de deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Cantecroy' goed. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel in zitting van 27 april 2012.

De volgende elementen werden niet goedgekeurd:

  • art.0.E: Beheersovereenkomst tussen de eigenaar/ontwikkelaar': volledig artikel E op p.6
  • art.A: Bebouwing parkzone - Bestemming': de voetnoten 1, 4 en 5 op p.11
  • art.7.C: Tuinzone - Constructies': volledig artikel C op p.22

Downloads

  • toelichtingsnota RUP Cantecroy.pdf 2 Mb
  • stedenbouwkundige voorschriften RUP Cantecroy.pdf 221,5 Kb
  • grafisch plan RUP Cantecroy.pdf 227,5 Kb